Berichten vanuit de gehele wereld

Pinksteren 2008: Berlijnse Apostelvergadering bracht de Apostelen rond de tafel

12.05.2008

Europese Apostelvergadering in Berlijn (Foto: VFB)

Berlijn. Op twee Apostelen na konden alle Europese Districtsapostelen en Apostelen aan de dit jaar in Berlijn gehouden Apostelvergadering deelnemen. Stamapostel Wilhelm Leber richtte zijn gedachten in een goed een uur durende welkomstwoord op de Zaligsprekingen uit Matteüs 5 van de Heilige Schrift.

Het internationale hoofd van de kerk sprak daarbij over „kerngedachten van het evangelie“. Hij vroeg de Apostelen om deze geestelijke gedachten naar hun landen, districten en gemeenten mee te nemen. Zij behelsden belangrijke aspecten voor onze tijd, aldus Stamapostel Leber. Verder stonden er op de agenda vooral nog kerkstrategische punten.

Gebeden voor mensen in rampgebieden

Zoals ook in de Pinksterdienst, bad de Stamapostel bij de Apostelvergadering voor de mensen in rampgebieden. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de vele mensen in Myanmar/Birma, die door die verschrikkelijke tropische storm Nargis hun leven of al hun have en goed hebben verloren. De voor Myanmar verantwoordelijke Districtsapostel Leslie Latorcai deelt o.a. mee, dat tot op dat moment de omvang van de ramp nog helemaal niet duidelijk is. Of en hoeveel van onze broeders en zusters in dit Zuidoost-Aziatische land mede schade berokkend werd, staat nog niet vast. De plaatselijke gemeenten zouden zich nog niet gemeld hebben, aldus de Canadese Districtsapostel. Zijn gebedsoproep leest u op de website: Website van de NAK Canada.

Categorie: Berichten vanuit de gehele wereld, Pentecost, Pentecost events