Berichten vanuit de gehele wereld

Pinksteren 2008: Onderken Gods handschrift

12.05.2008

De vol bezette Gemeente Berlijn-Lichtenberg

Gezang tijdens de dienst

Afscheid na de dienst (Foto‘s: NAK BB)

Berlijn. Berlijn was tijdens het pinksterweekeinde van 2008 voor drie dagen de „hoofdstad“ van de nieuw-apostolische wereld. Stamapostel Wilhelm Leber had alle Europese Apostelen naar de hoofdstad van de Duitse Bondsrepubliek uitgenodigd. In de Pinksterdienst, die aan het altaar in het Engels en door middel van een mengpaneel in nog 20 talen vertaald wordt, deed hij een beroep op de meer dan één miljoen deelnemers aan de dienst, om „Gods handschrift“ in het heden te onderkennen. De Heer persoonlijk waar te nemen is een belangrijke opdracht voor iedereen.

Berlijn-Lichtenberg: een grote kerk met 1.500 zitplaatsen. De dienst begint om 10.00 uur en wordt naar 70 landen wereldwijd en naar 7.500 gemeenten uitgezonden. Op de parkeerplaats van de kerk staat de satellietwagen van de “eigen” uitgeverij, Bischoff-Verlag, die het mogelijk maakt, dat de dienst volgens een schatting meer dan anderhalf miljoen nieuw-apostolische christenen bereikt. Binnen heerst pinkstersfeer.

Onderlinge gemeenschap

Stamapostel Leber, die het ambt drie jaar geleden in de Pinksterdienst in Fellbach overnam, begroet alle nieuw-apostolische gemeenten met een woord uit 1 Johannes 4:11, waar staat: “Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” Daaraan verbindt de kerkbestuurder de oproep tot een hartelijke gemeenschap onder elkaar: “Wij hebben deze gemeenschap nodig”, benadrukt hij. Steeds weer zet hij uiteen, hoe belangrijk het is zich zelfs te mengen in de arbeid in de gemeente en naar alle gemeenteleden toe te gaan. De onderlinge gemeenschap is dan pas goed, als ook de zwakste zich daarin wel voelt.

Het Bijbelwoord, dat ten grondslag lag aan de Pinksterdienst, staat in Efeziërs 1:16-17. Daarin staat, na enkele inleidende dankwoorden, vooral de wens van Apostel Paulus in het centrum, dat de Heer de Geest van wijsheid en inzicht geven moge. Dat geldt ook vandaag, zegt Stamapostel Wilhelm Leber. Evenals voorheen is het belangrijk om de verzoeking waar te nemen, vrede te bewaren en anderen hulp te bieden – dit met wijze ogen waar te nemen, moet ons vragen aan de Heilige Geest zijn. De grootte van het offer van Jezus Christus te omvatten, inzicht te hebben in het eeuwige heilsplan en Gods handschrift in het heden te onderkennen, moet onze opgave zijn. De Heilige Geest bewerkt dit inzicht in de ziel.

Voor het Heilig Avondmaal bad de grote gemeente voor het eerst de tekst van het Onze Vader volgens de woorden uit de Lutherse vertaling van 1984 resp. in de Engelstalige wereld volgens de nieuwe King James versie.

Lees onze uitvoerige bijdrage op de website van de NAK Berlin-Brandenburg.

Er bestaat een zekere traditie, dat de huidige Stamapostel ter gelegenheid van Pinksteren een bijzonder groetwoord aan de gemeente meegeeft. Een lijst van gebruikte groetwoorden in de laatste 20 jaar vindt u op onze internationale website (Liste der bisherigen Grußworte).

Categorie: Berichten vanuit de gehele wereld, Pentecost, Pentecost events