Berichten vanuit de gehele wereld

N.A.K. Nederland met nieuwe bijbelvertaling

05.09.2006

Photo: NAC

Amersfoort. Op 1 september 2006 is in de nieuw-apostolische gebiedskerk Nederland een nieuwe bijbelvertaling ingevoerd, de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Al in mei heeft Districtsapostel Theodoor de Bruijn per brief aan de gemeenten zijn geloofsbroeders- en zusters hierover ingelicht (zie verwijzing).

Ongeveer anderhalf jaar is de Nederlandse kerkleiding bezig geweest om een geschikte bijbelvertaling te vinden. Omdat er een vertaling van de Lutherse Bijbel van 1984 niet bestaat, viel de keuze op de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). De NBV is een compleet nieuwe vertaling van de oertekst in het huidige Nederlandse taalgebruik en is sinds 2004 op de markt. De vertaling werd interconfessioneel door bijbelexperts en door literairen in opdracht van het Nederlandse Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting vervaardigd, in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting alsmede het Vlaamse Bijbelgenootschap.

Het “Onze Vader” zal naar de tekst van de Lutherse vertaling van 1912 worden gebeden. Stamapostel Wilhelm Leber, internationale kerkleider, heeft half april van dit jaar aangekondigd dat er een aanpassing aan de tekst van de nieuwere bijbelvertalingen zal komen met Pinksteren 2008.

 
Andere bijbelvertalingen

In de Duitstalige landen gebruikt de Nieuw-Apostolische Kerk officieel de bijbelvertaling van Maarten Luther uit 1984. Deze invoering vond plaats in 2001. In de Engelstalige gebieden werd een jaar later, in 2002, de New King James Version officieel ingevoerd. De Franstalige Bijbel in de Nieuw-Apostolische Kerk is de Louis Segond 1979.