Berichten vanuit de gehele wereld

Kerkdienst met ordinatie in Pasewalk

12.07.2005

Pasewalk. In de kerkdienst op 10 juli 2005 in het Mecklenburgische Pasewalk ordineerde Stamapostel Wilhelm Leber Opziener Rüdiger Krause (44) tot Apostel. Voortaan is de laatstgenoemde verantwoordelijk voor de districten waarin Apostel Karlheinz Schumacher werkzaam was.

Eigenlijk wilde Stamapostel Leber een nieuwe Districtsapostel voor de gebiedskerk Noord-Duitsland ordineren. Daarvoor bestemd was Apostel Karlheinz Schumacher (61). Echter afgelopen vrijdag moest hij naar het ziekenhuis (daarover hebben wij eerder bericht). Bij het begin van de kerkdienst wenste de Stamapostel zijn vriend en Apostel een spoedig herstel toe. Verder deelde de Stamapostel mee dat hij voorlopig nog voor de gebiedskerk Noord-Duitsland verantwoordelijk zal blijven totdat de ordinatie, zo snel mogelijk, kan geschieden.

In de kerkdienst stond het volgende woord uit de bijbel centraal: "Daarin wordt mijn Vader geëerd, dat gij veel vrucht draagt, en mijne jongeren wordt (Johannes 15:8). Stamapostel Leber zei hier onder andere over dat voor het jongerenschap niet een eenmalige beslissing zou voldoen, maar dat zij steeds weer door het dragen van vrucht vernieuwd en versterkt moet worden.

Leest u ook ons verslag op www.nak-norddeutschland.de.