Berichten vanuit de gehele wereld

Een reis dwars door Afrika

17.03.2005

Zürich. Aan een reis van 10 dagen dwars door Afrika is een einde gekomen. Stamapostel Richard Fehr diende de geloofsbroeders- en zusters in Zuid-Afrika en in Zambia. Hoogtepunt was de ambtsrust die verleend werd aan Districtsapostel Duncan Mfune.

Op 6 maart 2005 vond de door Stamapostel Fehr gehouden kerkdienst voor de ontslapenen plaats in Port Elisabeth (Zuid-Afrika). Voor de gebiedskerk Cape ordineerde hij in deze kerkdienst drie Opzieners: Gregory February (*1956), Ralph Kenneth Hardick (*1944) en Abernathy Mkhanyiseli Lutuli (*1972). In totaal konden meer dan 140.000 geloofsbroeders- en zusters uit het gebied van de Cape de kerkdienst bijwonen, al of niet door beeld- en geluiduitzending.

Op woensdagabond 9 maart 2005 vond een grote feestelijke kerkdienst plaats in de Dinwiddie-kerk in Johannesburg (Zuid-Afrika). Dit noordelijke gedeelte van Zuid-Afrika behoort tot de gebiedskerk South East Africa. Ook hier ordineerde de Stamapostel een Apostel en Opziener: voor de kerk in Mozambique werd Apostel Daniel Francisco (*1966) tot Apostel afgezonderd, voor de gebiedskerk South East Africa Opziener Jidhi Shabangu (*1960).

Stamapostel Richard Fehr diende met een woord uit Jesaja 26:2: "Doet de poorten open, opdat het rechtvaardige volk daarbinnen trede, hetwelk trouw bewaart." Hij wees erop dat door geloof en genade men rechtvaardig wordt. Het geloof groeit door het woord van God, en de genade komt door het offer van Jezus Christus, aldus de Stamapostel.

Op zaterdag ging de reis richting het Noorden naar Zambia. Daar vond `s avonds een kooruitvoering plaats om de broeders en gemeenten voor te bereiden op de zondag. De kerkdienst op zondag stond geheel in het teken van de ambtsrust van Districtsapostel Duncan Mfune (*1937).

46 Jaar lang diende de Districtsapostel als ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische kerk. Sinds 50 jaar is hij nieuw-apostolisch, daarvan diende hij 30 jaar als Apostel en 16 jaar daarvan als Districtsapostel van de gebiedskerken Zambia en Malawi. Ongeveer 1.4 miljoen leden in 7.500 gemeenten telt de kerk in deze landen die door ongeveer 32.000 ambtsdragers worden verzorgd. Stamapostel Fehr kenmerkte de scheidende Districtsapostel als iemand met "een liefdevol karakter en een vrolijk gemoed." Hij heeft geloofsbroeders- en zusters met grote liefde, met een wijs hart en een sterk geloof geleid.

Opvolger van Duncan Mfune werd de nieuwe Districtsapostel Charles Ndandula (*1953). Hij komt uit Ndola en spreekt naast zijn moedertaal Luvale ook Engels, Lozi, Bemba en Nyanaja.

Verder werden in deze kerkdienst nog zes Apostelen en vijf Opzieners voor verschillende gebiedskerken in Afrika geordineerd: de Apostelen Francisco Cabuma Dibaia (*1962, Angola), José Mario Cambinda (*1958, Angola), Vincent Kalala (*1959, Republiek Kongo), Aaron Sitali Katungu (*1951, Zambia), Ranford Simumbwe (*1964, Zambia) en Marcel Mbolode (*1957, Centraal-Afrikaanse Republiek). Het ambt van Opziener ontvingen Severino José Ndala (*1971, Angola), Tshipungulu Ilunga Kouprino (*1958, Republiek Kongo), Emile Mpele (*1960, Republiek Kongo), Albert Kalombo (*1958, Centraal-Afrikaanse Republiek) en Fabien Uzabakirikho (*1958, Ruanda).

De kerkdienst was in geheel Zambia te ontvangen via diverse televisie- en radiozenders. De Stamapostel gebruikte als tekstwoord het bijbelwoord uit Efeziers 5:8: "wandelt als kinderen des lichts". Daarover zei hij dat kinderen van het licht verzoeningsbereidheid tonen, vrede tegenover een ieder willen opbrengen en een harmonie naar de ziel liefhebben. In het licht ziet men vele kleuren en vormen.