Berichten vanuit de gehele wereld

Feestelijke première in Jakarta

07.02.2005

Jakarta. Nog niet eerder waren de Stamapostel en alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers bij elkaar in een kerkdienst in Indonesië. Daarom was het geen wonder dat de feestelijke kerkdienst, gehouden door Stamapostel Richard Fehr op zondag 6 februari 2005 in het Convention Centre in Jakarta, onder bijzondere voortekenen stond.

Het Convention Centre was feestelijk versierd en met meer dan 6.000 deelnemers aan de kerkdienst lichtelijk overvol. Stamapostel Richard Fehr diende met een woord uit Psalm 119:27: "Onderwijs mij de weg uwer bevelen, zo zal ik spreken van uwe wonderen." Meteen al aan het begin zei de Stamapostel dat de Indonesische geloofsbroeders- en zusters een bijzondere uitstraling hadden: "U hebt warme zielen, dat merk ik", zei de Stamapostel.

Uit ieder werelddeel diende een Districtsapostel mee. Meerdere koren en een groot Anklung-orkest** zorgden voor een vermeldenswaardige muzikale omlijsting. Aan het einde van de kerkdienst kreeg de gebiedskerk Indonesië een nieuwe Opziener: Samuel Handojo Tansahtikno (*1971). Tot dan leidde de nieuwe Opziener als Districtsoudste de districten Jakarta en West-Java - in zijn plaats zal dat nu een andere Districtsoudste doen, die ook door de Stamapostel wird geordineerd.

Ook de geloofsbroeders- en zusters in het district Assam (India, verzorgd door de gebiedskerk Nordrhein-Westdalen/Duitsland) mochten zich verheugen op een nieuwe Opziener: Mukith Parvez Chowdhury (*1968).

De eerste overzeese reis in het nieuwe jaar bracht de Stamapostel eerst naar Australië waar hij op zondag 30 januari een feestelijke kerkdienst in Brisbane hield. Aansluitend ging de reis naar Singapore. Daar vond op 4 februari een vergadering van Districtsapostelen plaats waaraan alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers deelnamen. Zaterdag 5 februari was Indonesië het doel van de reis.

Indonesië staat qua grootte op de 15e plaats met ongeveer 1.9 miljoen km² aan oppervlakte. Het gebied omvat in totaal 13.677 eilanden; slechts 6.044 daarvan zijn bewoond. 210 Miljoen mensen leven er, bestaande uit ongeveer 360 etnische culturen. Naast de officiële landstaal zijn er meer dan 250 regionale talen en honderden dialekten. Ongeveer 87% van de bevolking is moslim en slechts 10% is christen. De ongeveer 17.500 nieuw-apostolische christenen worden door Districtsapostel Alfons Tansahtikno verzorgd.

 

** Anklung is het Indonesische nationale muziekinstrument. Het bestaat uit meerdere bamboebuizen. Deze zijn in een raamwerk van bamboe soortgelijk aan orgelpijpen opgehangen en worden met een klepel aangeslagen. Op die manier brengen ze een zachte doffe toon voort.