Berichten vanuit de gehele wereld

Ho en Accra - Feestelijke kerkdiensten in Ghana

14.07.2004

Accra. Ho en Accra waren de verblijfsplaatsen van de Ghana-reis die Stamapostel Fehr aandeed. Dit was alreeds zijn derde bezoek aan dit West-Afrikaanse land. In de feestelijke kerkdienst op 11 juli 2004 ordineerde hij 6 nieuwe Apostelen en 7 nieuwe Opzieners.

Er leven meer dan 500.000 nieuw-apostolische christenen in Ghana. Er zijn meer dan 3.000 gemeenten. Apostel Isaac Nantwi Kankam is een pionier van het eerste uur van de Nieuw-Apostolische Kerk in Ghana. Hij werd al in 1971 tot Diaken geordineerd en kan daarmee dus op een 33 jaar durende werkzaamheid in een ambt terugblikken. In 1983 ontving hij het ambt van Apostel - de eerste voor Ghana. Stamapostel Fehr verleende hem in een feestelijke kerkdienst op 11 juli 2004 de welverdiende ambtsrust.

In 1973 begon het missiewerk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nigera, West-Afrika, met de komst van Peter Gfeller die wegens zijn beroep naar Lagos emigreerde. Een jaar later was hij de eerste voorganger van een kleine gemeente in Lagos. Vandaag de dag leven in Nigeria ongeveer 350.000 geloofsbroeders- en zusters. 30 Jaar lang diende Peter Gfeller als ambtsdrager van de kerk, 16 jaar daarvan in het ambt van Apostel. Ook hem werd op zondag 11 juli 2004 de welverdiende ambtsrust verleend.

Zes Apostelen en zeven Opzieners ontvingen hun ambt:

  • Voor Ghana: Apostel - Kotei Afutu, Andrew Boakye, Benjamin Darko. Opziener - Eric Ampadu, Emmanuel Opoku Amponsah, Robert Asampong, Kwabena Kyere, Edward Nzima, George Sam.
  • Voor Guinea: Apostel Antoine Mallano
  • Voor Madagaskar: Apostel Fally Randriakasy
  • Voor Nigeria: Apostel Charles Johannes Ohemeng
  • Voor Ivoorkust: Opziener Faras Beugre

Voor de kerkdienst in Accra stond het volgende woord centraal uit Psalm 93:5: "Uw woord is ene rechte leer, heiligheid is het sieraad van uw huis." De Stamapostel zei hier onder andere over dat de heiligheid van het huis Gods in woord en genade, in de sacramenten, door de vrede van de Opgestane, door de zegeningen, door de goddelijke troost, door de wetenschap van de vervulling van de beloften en in het bijzonder door de oneindige liefde van God wordt getoond.

In zielzorg en administratief opzicht wordt de Nieuw-Apostolische Kerk in Ghana door de gebiedskerk Zuid-Duitsland ondersteund, zie ook:
www.nak.de/sued/text/p_5.html.