Berichten vanuit de gehele wereld

Paaszondag in Nairobi: Vrede zij met U!

16.04.2004

Nairobi. In het Oost-Afrikaanse Nairobi, de hoofdstad van Kenia, was Stamaposel Richard Fehr tijdens het paasweekeinde aanwezig. De laatste keer was het 14 jaar geleden dat een paaskerkdienst met de Stamapostel in Afrika plaatsvond.

Ongeveer 30 miljoen mensen leven in Kenia, ongeveer 1,2 miljoen daarvan behoren tot de Nieuw-Apostolische Kerk. In een feestelijke kerkdienst op paasmorgen verleende de Stamapostel Apostel Daniel Njuguna de ambtsrust. Tevens ordineerde hij 9 Apostelen en 21 Opzieners voor Kenia en Tanzania.

Apostel Daniel Njugana (68) behoort tot de pioniers van de Nieuw-Apostolische Kerk in Kenia. In 1977 ontving hij het ambt van Diaken, 5 jaar later het ambt van Apostel. Hij was ook actief in de opbouw van de kerk in Oeganda. In een feestelijke toespraak tijdens het verlenen van de ambtsrust sprak de Stamapostel over een groot, liefhebbend en godsvrezend hart.

Aan het einde van de kerkdienst ontvingen 8 mannen uit Kenia het ambt van Apostel, de negende Apostel zal werkzaam zijn in Tanzania. Ook ontvingen 20 nieuwe Opzieners het ambt voor de kerk in Kenia en 1 voor Tanzania.

Deze gebeurtenisvolle paaskerkdienst vond plaats in de centrale kerk van Nairobi. Ongeveer 1.300 geloofsbroeders- en zusters waren lijfelijk aanwezig, gelijktijdig werd de kerkdienst via de radio in het gehele land uitgezonden. De Stamapostel gebruikte ten grondslag voor deze kerkdienst het volgende woord uit de Heilige Schrift: "Vrede zij met U!" (Johannes 20:21). Onder andere zei hij dat de christelijke feestdagen in het jaar met verschillende begrippen in relatie kunnen worden gebracht: Kerst staat voor vreugde, Goede Vrijdag voor overwinning, Pasen voor vrede en Pinksteren voor geest en leven. De vrede van de Opgestane is een van de grootste deugden, aldus de Stamapostel.