Archief

Onderwerp van de Herfstvergadering van Districtsapostelen: „Burnout is een kameleon“

(05.10.2011) Zürich. Het onderwerp „burnout“ vormde het middelpunt van de herfstzitting van de Districtsapostelvergadering voor Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daar zei Stamapostel Wilhelm Leber over: „De lezing en de aansluitende discussie hebben aangetoond, dat de problematiek van een burnout om tweeërlei redenen belangrijk is. Aan de ene kant dragen wij de zorgzame verantwoording voor onze broeders en zusters in de districten en in onze kantoren. Aan de andere kant wijzen wij zelf ook op een risico van een burnout: want onze veeleisende, veelvoudige opgaven, die wij met volle overgave vervullen, zouden ons tot te uitputtende inspanning kunnen verleiden.“ [meer...]