N.A.K. wereldwijd

De Nieuw-Apostolische Kerk is wereldwijd verbreid. Om u een beter inzicht in deze wereldomvattende gemeenschap te geven, hebben verscheidene gebiedskerken ook eigen internetsite’s met regionale informatie.

North America southamerica africa australia europe europe asia N.A.K. wereldwijd

Getallen en feiten

Members: 9.269.097

Congregations: 57.777

Ministers: 250.498

(as of 01.01.2020)

» see data sheet