Woord van de maand

Bij het begin van het jaar 2006

Januari 2006

Heden nemen wij waar dat wij in een zeer onrustige tijd leven. Dagelijks komen er nieuwe meldingen van ongelukken en zelfs catastrofes. Deze voorvallen laten ons niet onverschillig. En wij ervaren, dat het moeilijker wordt om tot rust te komen en het innerlijke evenwicht te bewaren. In grote lijnen zien we deze verhoudingen ook in het gemeenschapsleven. Men komt samen - en men gaat weer uit elkaar. Ik maak mij menigmaal zorgen dat de samenhang in de gemeenten aan kracht verliest.

Wat moet er gebeuren? Ik zou het volk van God hierom het volgende woord van Apostel Paulus aan de Kolossers willen toeroepen: "Boven dit alles, trekt aan de liefde, welke is de band der volkomenheid." (Kolossers 3:14 en 3:12). Dat is het geheim dat ons kan samensmeden en over alle moeilijkheden heen kan helpen. Laten wij de liefde in het leven binnen de gemeente meer ruimte geven.

In samenhang met dit woord noemt Apostel Paulus vele goddelijke eigenschappen, b.v. hartelijk erbarmen, vriendelijkheid, deemoed, zachtmoedigheid, geduld... Elk van deze eigenschappen is op zich genomen al een grote opgave, maar ook een grote zegen. Al deze mooie eigenschappen zullen echter geen duurzame uitwerking in het gemeenteleven hebben als zij niet gedragen worden door een hartelijke liefde. Zoals een gordel om het aardse lichaam de kleding samenhoudt, zo moet de liefde de goddelijke deugden omvatten. Of, om deze gedachten met een ander beeld te verduidelijken: zoals het cement de stenen van een gebouw samenhoudt, zo moet de liefde de goddelijke deugden verbinden en duurzaamheid geven. Als het cement ontbreekt, dan vallen de stenen uiteen. Wanneer de liefde ontbreekt, is alle inspanning tevergeefs.

Wanneer de liefde ‘de band der volkomenheid' genoemd wordt, dan kan dat zo uitgelegd worden, dat de liefde uiteindelijk leiden zal tot volkomenheid in de ogen van God. Fouten en zwakheden vallen onder de genade van de Heer; die hebben geen gewicht. Maar de liefde brengt ons dichter bij de Heer en leidt uiteindelijk tot de volkomenheid.

Op een andere plaats maant Apostel Paulus: "Streeft naar de liefde!" (1 Korinthiërs 15:1). Daaruit blijkt, dat inspanning nodig is. Diegenen lief te hebben die ons na staan en die sympathiek zijn, is niet moeilijk. Maar ook degenen in liefde tegemoet te treden, waar men zich niet toe aangetrokken voelt en die wij eigenlijk niet zo sympathiek vinden, kost moeite. Daarbij denk ik ook aan degenen, die door eigen toedoen onbegrip veroorzaken. Hoe snel worden zij naar de rand van de gemeenschap verdreven. Wij maken ons er te gemakkelijk van af wanneer wij ze gewoon laten gaan. De liefde wil altijd alles samenvoegen en datgene wat verwijdering brengt, terzijde leggen. Laten wij daarom dagelijks tekens plaatsen, tekenen van liefde!

Het is mijn wens voor dit jaar, dat de liefde van Christus waarachtig in alle gemeenten merkbaar wordt. Dan kan de Heer komen!

Dit woord moge ons door het jaar 2006 begeleiden: "Boven dit alles, trekt aan de liefde, welke is de band der volkomenheid."

U een gezegend nieuw jaar 2006 toewensend,<br/> uw<br/> Wilhelm Leber