Woord van de maand

Alles geestelijk beoordelen!

November 2005

"Maar de natuurlijke mens begrijpt niet wat van de Geest Gods is", zo begint een duidelijk en krachtig woord van Apostel Paulus uit een brief aan de Korinthiërs. Verklaart dat niet al, waarom we in deze tijd geen respons voor ons geloof krijgen en velen met onze kerk niets kunnen beginnen? Wie "natuurlijk", dus aards georiënteerd en gezind is, gaat aan de aanbiedingen van Gods genade voorbij. Dan wordt Zijn woord niet aangenomen en ontvangt men de sacramenten niet. De genade van God is niet toegankelijk voor de "aards gezinde mens". En omdat er in deze tijd zo veel "natuurlijke mensen" zijn, omdat zo velen zich volledig op de wereld richten, wordt het in veel gebieden van deze aarde steeds moeilijker om mensen voor het werk van God te vinden. Het werken van de Heilige Geest kunnen we voor de natuurlijke mens, die hier niet voor openstaat, niet aannemelijk maken. De Heer Jezus zei al: De wereld kan de geest der waarheid niet ontvangen, want zij ziet hem niet.

Het waarnemen van het werken van de Geest is en blijft een zaak van geloof en van innerlijke beleving. Apostel Paulus gaat in zijn betoog nog verder en schrijft: De Geest Gods is voor hem, die aards gezind is, een dwaasheid! De materialistisch ingestelde mens wijst het werken van de Geest af; hij kan er niets mee beginnen, hij kan het niet erkennen. De Apostel beëindigt deze gedachte met de mooie aanwijzing: "Het moet geestelijk geoordeeld worden."

Dat geldt ook of juist voor het heil voor de ontslapenen: voor sommigen een dwaasheid, maar voor ons een zekerheid van ons geloof.

Zeker, wij beoordelen als denkende mensen dingen die ons voorgelegd worden ook vanuit aards oogpunt, zoals bijvoorbeeld de politieke ontwikkeling. Maar in de eerste plaats willen wij de tijd waarin we leven geestelijk beoordelen.

Het heden wordt gekenmerkt als een tijd van velerlei aanbiedingen. Er heerst een grote verscheidenheid op de religieuze markt: godsdiensten van het Verre Oosten, esoterie en bijgeloof. Het is ook een tijd van eigen goeddunken: iedereen meent te kunnen doen en laten wat hij wil. Voor onze tijd is verder een oneindige onzekerheid kenmerkend. Wie durft er nog iets voor drie, vier of vijf jaar vooruit te plannen? Dat is de natuurlijke gezichtshoek.

Maar nu wil ik dat eens geestelijk beoordelen: onze tijd is een tijd van beslissingen nemen. Ook al willen velen dit uit de weg gaan - ze kunnen er niet omheen te moeten beslissen. Zonder twijfel veroorzaken de huidige levensomstandigheden - ook voor menig godskind - onzekerheid: velen zijn werkloos, leven zelfs op het randje van het bestaansminimum, hebben zorgen op zorgen. Maar als we het geestelijk zien, komen we tot de slotsom: God wil, dat we ons ook in zulke omstandigheden waarmaken en bij Hem blijven. Dat is niet altijd eenvoudig, dat weet ik heel goed! Menigmaal is men radeloos en vindt men geen antwoord op dringende vragen, maar in de tijd van beslissingen en standvastigheid helpt het ons, alles wat er op ons afkomt geestelijk te beoordelen.

Ik beschouw deze zin als een aanmaning voor ons: alles geestelijk beoordelen - niet natuurlijk! Dan is er veel goeds voor ons toegankelijk.

(Uit een dienst van Stamapostel Leber)