Woord van de maand

Vrede met God

April 2005

Oorlog en terreur, revolutie en opstand, epidemieën en ziektes, rukwinden, overstromingen en aardbevingen - er gebeurt in ons leven echt veel, waarvoor men bang zou kunnen zijn en waarvan men zou kunnen schrikken. Maar de Godszoon heeft Zijn vrede gegeven, niet zoals de wereld hem geeft, en Hij bemoedigde: "Uw hart verschrikke niet en vreze niet." (zie Johannes 14:27).

Dat is het resultaat van de goddelijke vrede. Als deze in ons hart woont, behoeven we niet te schrikken en niet te vrezen. Maar anderzijds is dat ook een graadmeter, in hoeverre ons hart vervuld is van de vrede van God.

Hoe verkrijgen we deze vrede? Apostel Paulus wijst daar in zijn brief aan de Romeinen op: "Nu wij dan rechtvaardig zijn geworden door het geloof, hebben wij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus." (Romeinen 5:1-2). En het geloof komt weer uit het woord dat door de Geest wordt verwekt. Ook dat zegt Apostel Paulus: "Zo komt dan het geloof uit de prediking en de prediking door het woord Gods." (Romeinen 10:17). En zo ontstaat de juiste verhouding van de mens met God: de gerechtigheid die voor God geldt.

Een mooi voorbeeld ervan, hoe door het geloof gerechtigheid wordt verkregen, is Abraham. Omdat hij geloofde, rekende de Hoogste hem dat tot gerechtigheid. (vgl. Genesis 15:6). Vanuit het geloof nemen wij met ons hele hart de genade uit het offer van Jezus aan - en dat maakt ons rechtvaardig! Uit dit geloof en uit de gerechtigheid komt voor ons de vrede voort.

Het is een bijzonder geschenk, in elke dienst na de zondevergeving de vrede van de Opgestane te kunnen ontvangen. Daaruit ontstaat de kracht om ook ziektes, zorgen om het bestaan, beproevingen en aanvechtingen te doorstaan. Apostel Paulus gaf toe, dat de vrede met God alle verstand te boven gaat. (vgl. Filippiers 4:7). Met ons verstand zijn we al veel dingen de baas geworden, hebben we veel problemen opgelost en heel veel uit de weg geruimd. Onze mogelijkheden zijn echter beperkt, maar de vrede van God gaat verder. Die stelt ons ook in staat om met de inzet van ons geloof op de hulp en genade van God te vertrouwen, ondanks menig kruis.

Om ons weer zwak te maken is het de bedoeling van de duivel, ons deze vrede zo snel mogelijk te ontroven: één ontactisch woord, ergernis, twijfel - en de vrede is alweer weg. Daarom moeten we waakzaam zijn en de vrede in ons hart bewaren. Maar als hij eens zou verdwijnen, dan willen we des te intensiever het woord van God aangrijpen en ons geloof laten versterken. Dan komt het woord van Paulus tot zijn recht, dat we door de Vredevorst Jezus Christus "ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade" en ons beroemen vanwege de hoop der heerlijkheid, die God geven zal."

(Uit een dienst van de Stamapostel)