Woord van de maand

Bij het begin van het jaar 2005

Januari 2005

Er ligt een nieuw jaar, een nieuw tijdsdeel voor ons. Wij hebben het oude jaar dankbaar afgesloten, en vol verwachting zien we het nieuwe tegemoet. Wij hebben reden om ons te verheugen, want we beginnen niet aan een reis in het ongewisse. Op onze trektocht door de toekomst waakt Gods oog over ons. Daarbij denk ik aan het woord uit de Psalmen: "… die de Heer zoeken, hebben aan geen ding gebrek." (vgl. Psalm 34:11). Zolang het volk van het Oude Verbond op zijn tocht door de woestijn de Heer zocht, had het alles wat destijds nodig was om te leven.

Maar wat betekent: "de Heer zoeken"? Het gaat erom dat wij met een blij hart blijven navolgen. Dan voelen we namelijk voortdurend de behoefte om graag Zijn woord te horen en ons leven daarmee in overeenstemming te brengen. Verder brengen wij graag onze offers, in het bewustzijn dat een bestaan zonder de goddelijke zegen leeg en eenzaam zou zijn. Wij zoeken ook dagelijks de verbinding met onze hemelse Vader en onderhouden daardoor een innige gemeenschap met Hem.

Door ons aan deze basisprincipes te houden, zoeken en vinden wij de Heer dagelijks en verzekeren we ons van Zijn weldadige nabijheid. Hij, de hemelse Vader, zal het ons dan aan niets laten ontbreken.

In het boek der Psalmen staat het zo beschreven: "…de Heer geeft genade en eer. Hij zal de vromen het goede niet doen ontbreken." (vgl. 84:12). Gods genade is een wonderbaar goed. Uit deze genade vloeien onze uitverkiezing voort en de sacramenten, evenals de goddelijke beloften aan Zijn kinderen. De voornaamste hiervan behelst de wederkomst van Christus. Deze heerlijke gaven garanderen ons een wonderbare toekomst in de sferen der eeuwigheid, waar God en Zijn Zoon regeren.

Een gezegend nieuw jaar 2005 wens ik u toe,

uw<br/> R. Fehr