Woord van de maand

Bij het begin van het jaar 2004

Januari 2004

Op dit moment schrijven wij het jaar 2004 en daarvan zijn reeds de eerste dagen verstreken. Wat zal in de loop van de volgende twaalf maanden op onze weg komen? Geen mens weet dat. Er zijn weliswaar mensen die het graag weten willen en zich daarom tot helderzienden, kaartenleggers, waarzeggers of sterrenwichelaars wenden. Zij doen dat in de hoop door hun "openbaringen" iets over de toekomst te weten te komen. Zulk een onderneming houdt echter grote gevaren in en eindigt meestal in teleurstellingen.

Duizenden jaren geleden hebben mensen reeds geprobeerd te doorgronden wat de toekomst hun wel zou brengen. Zij hebben zich destijds reeds tot waarzeggers gewend. Wij lezen daarover in de Heilige Schrift: "Gij zult u niet tot de waarzeggers (lett. vert. Duitse bijbel: geestenbezweerders) keren en niets bij de wichelaars onderzoeken" (Leviticus 19:31) en: "Laat de profeten, die bij u zijn, en de waarzeggers u niet bedriegen" (Jeremia 29:8).

Vanzelfsprekend zijn ook wij zeer geïnteresseerd in datgene wat de voorliggende weken en maanden van dit jaar inhouden. Op grond van het besef dat ons door ons mooie geloof ten deel gevallen is, leggen wij echter ons lot elke dag opnieuw in de hand van onze hemelse Vader. Dan zijn we wel geborgen en weten we ons door Zijn genade omgeven. Iets beters kan ons niet worden aangeboden. Onze bijzondere aandacht richt zich niet zozeer op aardse gebeurtenissen, maar wij houden onze geestelijke toekomst in het oog. Dan maken wij de juiste keus: wij mogen ons tot de instantie wenden die de toekomst precies kent! Het betreft de grootste autoriteit op dit gebied. Deze heet: Hulp en bijstand van de Heilige Geest!

Een gezegend nieuw jaar 2004 wenst u,<br/> <br/> uw<br/> Richard Fehr