Woord van de maand

Hulp van God

November 2003

"Hilft er nicht zu jeder Frist, so hilft er doch, wenn ‘s nötig ist." De letterlijke vertaling van dit spreekwoord luidt: "Helpt Hij niet op elk ogenblik, toch helpt Hij wanneer het nodig is." Deze aloude wijsheid wordt telkens weer bewaarheid, want de trouwe God helpt immers heel graag. Dikwijls echter merken we niet eens wanneer Hij geholpen heeft. Als wij ons in omstandigheden bevinden die ons niet bevallen, zoals ziekten, lasten of droefenis, dan voelen we ons ongelukkig en ontevreden. Doch in dergelijke situaties is de Heer ons nabij; zonder Zijn hulp was de nood misschien nog erger.

De hulp van God kent velerlei vormen. Laten we eens denken aan de dienst van de engelen. De Heer heeft hen ons ter zijde gegeven. Heel vaak beseffen we pas achteraf dat we in sommige situaties niet gewoon "geluk hadden", maar dat de engelen van de Heer ons voor schade hebben bewaard. Laten we dankbaar zijn voor deze hulp!

Als we ons eenzaam en alleen voelen, dan mogen wij ervan verzekerd zijn dat de Heer bij ons is. De Zoon van God heeft Zijn Apostelen beloofd: "Ik ben bij u al de dagen tot aan 's werelds einde." (Mattheüs 28:20). De vervulling van deze belofte mogen wij in gemeenschap met de Apostelen ervaren. Ook als we het gevoel hebben dat we erg eenzaam zijn, is de Heer bij ons en wil Hij ons helpen. Het is raadzaam altijd de hulp van de Heer te zoeken in ziekten, rampspoeden, beproevingen en zorgen, maar vooral in een geloofscrisis en zielennood en wanneer we bedroefd zijn. Wanneer we vurig bidden: "Heer, wees mijn helper!", grijpt Hij in als het nodig is en geeft Hij ons Zijn hulp.

De hulp van God is ook gelegen in het woord. Het is licht, leven en kracht. Het richt ons op wanneer we niet meer weten hoe we verder moeten en het liefst zouden willen opgeven. En welk een hulp ligt opgesloten in de genade wanneer ons vanuit het offer van Jezus alle schulden en zonden worden vergeven en alles van ons genomen wordt waardoor de geesten van de afgrond aanspraak op ons zouden kunnen maken! De genade van de waterdoop begeleidt ons op onze aardse levensweg. De doop met de Heilige Geest maakt ons tot erven van de heerlijkheid. Het Heilig Avondmaal schenkt ons de innige gemeenschap met Jezus Christus. Welk een grandioze hulp van God! Deze hulp zorgt ervoor dat ons leven waard is om geleefd te worden.

De hulp van God die wij op veelvoudige wijze ontvangen, draagt door alle omstandigheden heen ertoe bij dat we dichter bij het doel van ons geloof komen en verschaft ons vrede en troost, vertrouwen en hoop. Het besef: "Onze Heer komt" betekent een weergaloze krachtbron. Niets is zo zeker als de wederkomst van Christus die Zijn bruid zal thuishalen! Wij geloven er niet alleen aan, wij weten het. Deze overtuiging is in ons leven een innige drang om in onze gebeden de Heer telkens weer te smeken: "Help ons, zwakke mensen, in Uw grote genade om waardig te zijn op de dag van Uw Zoon Uw heerlijkheid te mogen aanschouwen!" Wij mogen er zeker van zijn: Hij zal ons verhoren.

(Uit een dienst van de Stamapostel)