Woord van de maand

Geloof aan het evangelie!

Oktober 2003

Toen de Heer Jezus erover sprak dat de tijd vervuld en het rijk Gods nabij gekomen was, maande hij:  Doe boete en geloof aan het evangelie!" (vgl. Markus 1:15). Door deze uitspraak benadrukt de Zoon van God welke grote waarde Hij aan het geloof in het evangelie en aan Zijn Woord hecht. Ook dat wat tegenwoordig, in de tijd van de Omega, in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt verkondigd, behoort tot dit evangelie. Daarbij is het belangrijk om in het geloof te volharden.

Apostel Johannes beschreef Jezus als het woord, dat vlees werd, en schreef: "In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en God was het Woord.  Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt." (Johannes 1:1). Voor de menselijke geest onvoorstelbaar en toch waar: de materiële en de geestelijke wereld, het onmetelijke grote universum, elk leven - alles is het werk van God en ontstaan door Zijn Woord.

Het Woord werkt ook nu. Zo zijn, zoals Apostel Petrus meedeelde, de met de geest gedoopte zielen "wedergeboren niet door vergankelijk, maar door onvergankelijk zaad, namelijk door het levend Woord van God, dat altijd blijft". (1 Petrus 1:23). Want het Woord zal alles voleinden, ook ons, wanneer wij het Woord van God horen, in ons opnemen, ons eigen maken en ons best doen daarnaar te handelen.

Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, uitgegaan van de Vader, bereidt iets groots: ons hemels vaderland. Hij beloofde: "Als ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, zal ik wederkomen en u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt daar waar ik ben." (Johannes 14:3). Deze belofte behoort tot de basis van Zijn evangelie; de vervulling is het doel van ons geloof.

Het Woord van de Heer wordt in de dienst onvervalst, krachtvol en doeltreffend verkondigd. Het bewerkt op de eerste plaats geloof, dat, zoals Apostel Paulus bevestigde, uit de prediking komt. Daarom de aloude raad: open uw hart voor het Woord van de Heer! Het Woord troost echter ook en versterkt, het wijst ons de weg naar het vaderhuis, daarbij vermaant het ons.

Dat bevalt ons niet altijd, maar laten we de lering serieus nemen. Dan blijven we voor veel leed, schade en menig onheil bewaard.

Het Woord, mits we het in geloof aannemen, brengt ons verlossing, wanneer in naam van Jezus verkondigd wordt:  Uw zonden zijn u vergeven . En wie het Woord van God onvoorwaardelijk opneemt, het ruimte geeft en het opvolgt, die wordt zalig. Hier al op aarde, maar pas helemaal in de eeuwige gemeenschap met God en zijn Zoon, als hemel en aarde voorbij zijn, als Zijn Woorden echter eeuwig blijven bestaan.

(Uit een dienst van de Stamapostel)