Woord van de maand

Stralen van vreugde

Augustus 2003

De psalmdichter David bekende reeds: "Wie op Hem zien, worden verkwikt" (lett.vert. uit het Duits: "... zullen stralen van vreugde"). (Psalm 34:6). Het komt er dus op neer, op te zien naar de Heer. Wie Hem kan zien in Zijn woord, in de werkzaamheid van Zijn Geest en in de genade uit het offer van Jezus, die is dankbaar, blijft deemoedig en zal stralen van vreugde. Ook in de dienst van Zijn engelen kunnen we de Heer zien. Hoe vaak werden we reeds bewaard in gevaarlijke situaties, "zijn we er nog een keer goed van afgekomen". Dan hebben we ervaren hoe Hij Zijn beschermende hand over ons uitgespreid houdt en ons leidt en richting geeft.

We zien de Heer ook in troost en vrede. Waar komt ware troost vandaan? Uit de werkzaamheid van de Heilige Geest! Waar komt ware vrede vandaan? Niet van goedbedoelde conferenties voor naar vrede strevende staatshoofden, maar enkel en alleen van de vredevorst Jezus die tot Zijn jongeren zei: "Mijn vrede geef Ik u", en daaraan toevoegde: "Uw hart verschrikke niet en vreze niet." (vgl. Johannes 14:27).

Stralen van vreugde - dat betekent heden ten dage voor ons: een apostolische uitstraling hebben. Zij ontspringt aan een vreugdevolle geest. Redenen tot vreugde hebben we allemaal: we zijn verzegeld, waardoor we het onderpand voor de heerlijkheid ontvangen hebben. Ook dragen we de Heilige Geest, ons staat een heerlijke toekomst te wachten in eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon. In de diensten worden we opgericht, ontvangen we geloofszekerheid en licht op onze weg naar het doel. In het huis van de Heer worden onze zonden vergeven en ervaren we in het Heilig Avondmaal innige gemeenschap met de Heer.

Laten we stralen van vreugde! Ook in droefheid, omdat we weten: het blijft niet zo. Daarbij willen we denken aan de belofte van Jezus: "Ik ben bij u al de dagen tot aan 's werelds einde." (vgl. Mattheüs 28:20). En wanneer het dan werkelijk eens helemaal donker wordt, moeten we ons in gedachten verplaatsen naar de dag des Heren, Christus' wederkomst. Dan zullen we stralen van vreugde in een zodanige mate als we het nog nooit hebben meegemaakt. Als alle aardse lasten in een enkel ogenblik van ons afgenomen worden, er geen ongerechtigheid, geen ziekte, geen leugen, niets onreins of lelijks meer is, maar alleen nog liefde en vrede - wat zullen we dan stralen van vreugde!

(Uit een dienst van de Stamapostel)