Woord van de maand

Een kostbaar goed

Maart 2003

Elk mens op aarde bezit een kostbaar goed: het leven dat hij van God heeft gekregen. Een nog veel hoger goed is dat je een kind van God bent, dat door de wedergeboorte uit water en Geest verkregen wordt. Deze genadegave moet bewaard en tegen alle aanvallen van de vorst van deze wereld verdedigd worden. Datgene wat Apostel Paulus vermanend in zijn tweede brief aan Timotheüs schreef, geldt ook hier: "Bewaar het goede pand u toevertrouwd door de Heilige Geest, Die in ons woont." (vgl. 2 Timotheüs 1:14).

Tot het kostbare goed dat bewaard moet worden behoren eveneens het geloof aan de Heer en Zijn tijdovereenkomstige openbaringen, het inzicht in Gods heilsplan en de kennis van Zijn verlossingswerk. Door de Heilige Geest, Die door het woord van het altaar datgene verkondigt wat Hij aan de troon van God hoort, worden wij steeds verder bekendgemaakt met de geheimen van het verlossingsplan. Dat versterkt de hoop op de beloofde wederkomst van Christus; daaruit groeien kracht om te overwinnen en troost in vele omstandigheden van het leven.

De gave om geesten te kunnen onderscheiden is ook zo'n kostbaar goed. Die stelt ons in staat om juiste beslissingen te nemen, vooral wanneer het erom gaat verzoekingen af te weren en aanvechtingen te weerstaan. Consequent de leer van Christus op te volgen behoeft steeds opnieuw de juiste beslissing.

De Heilige Geest werkt echter niet alleen vanaf het altaar door Gods woord, maar ook in ons zelf, wanneer Hij gedachten in ons verwekt en tot daden aanzet die Hem welgevallig zijn. Wel degene die het woord van God ernstig neemt en het dus niet in het menselijke discussievlak trekt. Wie het door de Heilige Geest geopenbaarde heilig houdt, groeit in het geloof. Intelligentie is een waardevolle gave; wie deze bezit, mag God daarvoor danken. Maar slechts de Heilige Geest ontsluit de geheimen van het geloof, geeft ons goddelijke wijsheid en erkenning. Die vestigt de hoop en laat ons in de eerste liefde blijven. Daarom willen wij de Heilige Geest, waarmee we verzegeld zijn en die in ons woont, ruimte tot ontplooiing geven.

Laten we het tot ons devies maken: de Heilige Geest moet ons intensief kunnen inspireren, als wij het doel zo snel mogelijk willen bereiken! Daartoe geven we Hem de ruimte in ons - niet alleen op zolder of in de kelder. Nee, wij willen ons gehele hart voor Hem openen. Wie de Heilige Geest in zich laat werken, gaat met vreugde zijn geloofsweg. Dat betekent niet, dat wij nooit eens een slechte dag zouden hebben, nooit eens een keer bedroefd of kwaad zouden zijn; we zijn immers nog altijd mensen van vlees en bloed. Maar wanneer de Heilige Geest meer ruimte in ons krijgt, komen we over zulke onaangenaamheden heen - zeker in de volgende kerkdienst of wanneer we op de knieën gaan en onze lasten voor de lieve God brengen. Dan ontvangen we kracht en nieuwe vrede en vervolgen vreugdevol onze pelgrimsreis, de dag des Heren tegemoet.

(Uit een dienst van de Stamapostel)