Woord van de maand

Reinigingsproces

Februari 2003

Als een wijnstok uitgelezen vruchten moet voortbrengen, dan moet hij in het voorjaar gesnoeid worden. De wijnbouwer verwijdert dood hout, wilde scheuten en overtollige loten, om de kracht van de wijnstok te concentreren op díe ranken, die een rijke druivenoogst beloven. Ook gedurende de periode dat de plant groeit, haalt de wijnboer overtollig loof van de wijnstok weg om de rijping van de druiven te stimuleren.

Jezus Christus zei van Zichzelf: "Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, zal Hij wegnemen; en elke die vrucht draagt zal Hij reinigen, opdat zij meer vrucht drage." (Johannes 15:1-2). Deze gelijkenis wil dus zeggen dat er een reinigingsproces moet plaatsvinden bij de navolgers van Christus; een reinigingsproces dat door God zelf gewild is. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

De eerste grootse reiniging van het hele innerlijk van de mens gebeurt door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, dus door de sacramenten van de waterdoop en van de doop met de Heilige Geest. Een beter en mooier reinigingsproces bestaat er niet. Verder wordt in iedere dienst genade uit het offer en uit de dienstbaarheid van Jezus Christus aangeboden. Deze genade veroorzaakt een reiniging die in staat stelt meer vruchten te dragen. Gods Zoon zei tegen Zijn jongeren: "Gij zijt nu rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb." (Johannes 15:3). Ook bij ons wordt het reinigingsproces bevorderd door Gods woord. Laten wij daar de betekenis aan verbinden die het verdient, en het niet tot een onderwerp van discussie maken! Het heeft een volkomen werking en reinigt.

Ook door zaken die God toelaat, en door beproevingen kan de ziel gereinigd worden. Als iemand zulke beproevingen moet ondergaan is dat niet prettig. Het is vaak zelfs moeilijk. Maar het dient uiteindelijk tot reiniging. Laten we in dergelijke situaties het woord van de profeet niet vergeten: "Want Ik weet welke gedachten Ik over u heb, spreekt de Heer, namelijk gedachten van vrede en niet van leed, om u te geven het einde dat gij verwacht." (Jeremia 29:11).

Een intens gebedsleven draagt evenzeer bij tot reiniging. En de verwachting, de hoop op de spoedige wederkomst van Christus, is van doorslaggevende betekenis om je te reinigen. Als dát ons niet aanzet tot reiniging, wat dan wel?

De vrucht van de rank is de druif, waaruit men wijn kan persen. Wijn symboliseert vreugde. De vrucht die na de reiniging ontstaat moet vreugde zijn. Als wij op ons in laten werken dat wij kinderen van God zijn, en de macht zien die daaraan verbonden is, veroorzaakt dat toch vreugde? En uit vreugde ontstaat kracht om de geloofsweg te vervolgen. Wij willen ons verheugen over Gods verlossingsplan en stil zijn als de Heer het reinigingsproces aan ons voortzet, want het bewerkt een vrucht die ons waardig maakt om bij de wederkomst van Christus in genade te worden aangenomen.

(Uit een dienst van de Stamapostel)