Woord van de maand

Bij het nieuwe jaar

Januari 2003

Wanneer u dit leest, zijn er reeds enkele dagen van het nieuwe jaar verstreken. In de voor ons liggende tijd, waarvan de gebeurtenissen in wezenlijke zin nog voor ons verborgen zijn, is het echter van belang ons telkens weer te oriënteren en de richting van onze aardse levensloop te bepalen. Er zijn bewijzen te over dat volkeren uit de oudheid met behulp van eenvoudige middelen met succes hebben getracht zich te oriënteren, bij voorbeeld om te bepalen hoe de jaargetijden verliepen teneinde hun levensritme daaraan aan te passen. Uit de zeevaart van vroegere tijden weten we dat de scheepsbemanningen haar positie op de wijde wereldzeeën steeds aan de stand van de sterren konden bepalen.

Voor het volk van God is het zeer belangrijk dat het zonder enige twijfel kan vaststellen waarheen de pelgrimstocht ons brengt. Daarvoor zijn oriënteringspunten absoluut noodzakelijk. De tijd waarin wij leven, wordt steeds meer gekenmerkt door onzekerheid, angst, verval van vele fatsoensnormen en -waarden en ook van tradities. Daar komt nog bij de toenemende golf van ongeïnteresseerdheid aangaande religieuze overtuigingen enz. Aan de andere kant neemt het "geloof" in het materialisme hand over hand toe en is het ophemelen van menselijke bekwaamheden welhaast in een aanmatigende fase beland. Wanneer we deze ontwikkeling vanuit ons geloofsstandpunt bezien, denken we aan de woorden van de Apostel: "Geliefden, laat u de hitte die u overkomt, niet vreemd dunken - die u geschiedt opdat gij beproefd wordt -, alsof u iets zeldzaams overkwam"(1 Petrus 4 : 12). Wij mogen in de ons omringende omstandigheden (hitte) rustig blijven, want ze worden in bedwang gehouden door de wijze Bestuurder van alle dingen.

Wij kunnen ons in deze onrustige en wisselvallige tijd aan de eeuwige waarheden van de leer van Jezus, Zijn evangelie, oriënteren. De Heilige Schrift zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid!" (Hebreën 13:8).

Deze woorden vinden altijd weer bevestiging wanneer wij door de Gezanten van de Zoon het woord van God horen en aannemen. Het heeft een grote lichtsterkte en verlicht onze geloofsweg. Het wijst altijd in dezelfde richting, namelijk naar boven. En de sacramenten geven onze ziel de zo noodzakelijke zekerheid dat Gods genade met ons is. Een betere oriëntering kan er niet bestaan. Daarom verheugen wij ons in het nieuwe jaar vastberaden voort te gaan op de weg des levens, want: in de eeuwigheid wacht ons het loon van de getrouwe navolging!

Ik wens u een gezegend nieuw jaar 2003 toe,<br/> <br/> uw<br/> R. Fehr