Woord van de maand

Juist geleid

Augustus 2002

De schrijver van de Spreuken maant: "Gedenk aan hem op al uwe wegen, zo zal hij u recht leiden." (Spreuken 3:6). God de Heer is die Autoriteit, Die wij vol eerbied in het geloof erkennen; door Hem laten wij ons vertrouwensvol leiden op al onze wegen met de vaste zekerheid dat Hij ons bijstaat en op de juiste tijd helpt.

Er zijn vele wegen te gaan.

Belangrijk is het dat wij op de geloofsweg blijven, want wie bij God wil komen, moet deze weg gaan. Daarbij is er ook een weg naar school te gaan, want wij gaan naar de goddelijke school om op onze toekomst voorbereid te worden. We worden in verschillende vakken onderwezen: we leren de taal van de Heilige Geest, we leren op de zegen van God te rekenen. En bij het vak goddelijke geografie worden de leerlingen de grootheid, maar ook de grenzen van het werk Gods, de berg der heerlijkheden en de zee van de barmhartigheid duidelijk gemaakt.

Menigeen moet een weg vol beproevingen gaan. Dan gaat het erom te laten zien dat wij geloven en dat wij ook in moeilijke tijden op God vertrouwen. Wie zorgen en bekommernissen heeft, aan ziekten lijdt (zowel lichamelijk als geestelijk), mag op de Heer vertrouwen, zijn vragen bij Hem neerleggen. Hoe verheugend is het om de beproeving met goed gevolg doorstaan te hebben en daardoor een stuk verder gekomen te zijn.

Wie aan het doel wil komen, moet ook de weg van de overwinnaars gaan. De verzoeking van de zonde, die ons van God scheidt, moet worden weerstaan. Op weg naar het doel is vergevingsgezindheid ook belangrijk; soms is het moeilijk om te vergeven wanneer je onrecht hebt moeten lijden. Maar wanneer wij haatdragend zijn en niet kunnen vergeten, belasten wij ons eigenlijk nog meer.

Zulke wegen mogen menigmaal rotsachtig en donker lijken. Maar wanneer wij op de Heer vertrouwen, zal Hij ons kracht geven en er doorheen leiden.

We gaan met elkaar ook steeds weer op een zonnige hoogteweg, omdat in ons leven Jezus Christus, het Licht, straalt. Weliswaar ontstaat er af en toe mist, het zinnebeeld van de twijfel. Maar het licht van de genade kan dit verdrijven. Wanneer de Heer door woord en genade aan ons werkt en bouwt, verdwijnt twijfel en het geloof wordt weer sterk en zeker.

Zodanig uitgerust wandelen wij onder de leiding van de Heer blijmoedig voorwaarts. Die vreugde is gerechtvaardigd, want onze weg eindigt in het vaderhuis. Als kinderen van de Hoogste zijn wij Zijn erfgenamen; Hij bereidt voor Zijn volk de heerlijkheid.

(Uit een dienst van de Stamapostel)