Woord van de maand

Hemelvaart

Mei 2002

Eigenlijk zou het de wens en doel van iedere gelovige christen moeten zijn om Hemelvaart te vieren. Doch er zijn maar weinig mensen die zich ernstig met deze gebeurtenis bezighouden of zich gedachten maken over de belofte van Jezus dat Hij zal wederkomen om de Zijnen tot Zich te nemen. Een enkeling houdt het gebeuren van destijds zelfs voor een sprookje: Hij, Die schijndood van het kruis werd genomen en weer tot leven kwam sloop heimelijk weg uit de kring van de jongeren toen Hij begreep dat Hij zou moeten sterven...

Men kan bij elkaar fantaseren wat men wil, maar de Hemelvaart van Christus staat vast. Zij was de bekronende afsluiting van Zijn werk op aarde! In de brief aan de Hebreën staat daarover: "Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons." (Hebreën 9:24).

Uit de geschiedenis van het Oude Verbondsvolk is bekend dat de hogepriester eenmaal per jaar de tempel in ging en het Allerheiligste betrad om zichzelf en het volk met God te verzoenen; verder had niemand er toegang. Het is toch tekenend: Jezus Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, hield Zich weliswaar vaak op in de tempel en verwijderde zelfs diegenen die er handel dreven; maar nooit heeft Hij er het Allerheiligste betreden. Hij is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar na de vervulling van Zijn opdracht ging Hij rechtstreeks naar de hemel, terug naar Zijn Vader. En daar verschijnt Hij voor Gods aangezicht - voor ons!

Deze twee woorden zijn zo oneindig belangrijk. Want het is toch in alle menselijke noden en zorgen een vreugde, een kracht, een vast vertrouwen te weten: ter rechterhand van God zit onze Heiland, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, als verdediger en pleiter voor u en voor mij, voor ieder van ons persoonlijk.

Wat is er niet allemaal tot ons heil gebeurd sinds het moment dat Hij ons daar aan Gods troon vertegenwoordigt! Enkele dagen na Zijn Hemelvaart, op Pinksteren, zond Hij de als Trooster beloofde Heilige Geest, die degenen die daar samengekomen waren, vervulde, zodat ze - aangedaan met krachten uit de hoge - in andere talen konden prediken "zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." (vgl. Handelingen 2:4).

Kort daarop trad Petrus op om op een geweldige manier het evangelie te verkondigen. - Ook in de tijd van de omega gaan de Apostelen van Jezus uit om het heil te verkondigen en om gelovig geworden zielen door middel van handoplegging en gebed de Heilige Geest te schenken. Zo worden zij wedergeboren tot een nieuw schepsel en daardoor kinderen van God en erfgenamen van de Allerhoogste.

Jezus Christus stuurt ons vanaf Gods troon door de Heilige Geest steeds opnieuw Zijn woord, waardoor wij licht, kracht, vreugde en vrede ontvangen. Dit woord van God bewerkt een levend geloof, dat ons in staat stelt om zeker en vastberaden, niet in twijfel gebracht door vreemde leerstellingen, op de door Jezus gelegde weg het doel tegemoet te gaan. Hij verleent ons genade op genade; in elke dienst schenkt Hij ons vergeving van zonden en in het Heilig Avondmaal de innigste verbinding met Hem.

En voor ons bereidt Gods Zoon een plaats in de heerlijkheid. Want Hij zal wederkomen en ons tot Zich nemen, opdat wij zijn waar Hij is: aan Gods troon.

Het loont om trouw te blijven, blij na te volgen en in Gods werk mee te werken. Vanuit de kring van de Apostelen is Hij opgevaren, in de kring van de Apostelen en van de gelovige gemeente zal Hij terugkeren om met Gods volk Hemelvaart te vieren!

(Uit een dienst van de Stamapostel)