Woord van de maand

In Gods Hogeschool

Februari 2002

In ieder dienst werkt de hemelse Vader aan onze zielen, opdat wij ons meer en meer de goddelijke deugden eigen maken en waardig worden om bij Jezus

Woord van de maand

De ware rijkdom

(April 2019) Met grote kracht, aldus meldt Lucas in Handelingen, getuigden de apostelen van de opstanding van de... [meer...]