Woord van de maand

De waardevolste parel

Februari 2001

Het grootste wat een mens op aarde kan verkrijgen is het kindschap van God. De Heer Jezus vergeleek eenmaal het hemelrijk met een koopman die goede parelen zocht. Toen hij een bijzondere parel vond, ging hij heen en verkocht alles wat hij bezat en verwierf daardoor dat waardevolle sieraad. (Matthëus 13:45-46).

De mens is op zoek naar velerlei dingen: de zin van het leven, de vervulling van het hier-zijn, hogere waarden; de een zoekt liefde en erkenning; de ander zoekt eer en roem, macht, invloed en bezit. Ze jagen naar honderd dingen en bereiken van tijd tot tijd ook het een of het ander, en zijn daarmee dan een ogenblik gelukkig. Voor het aardse leven mag dan veel van waarde zijn, maar wat blijft ervan over?

Wij hebben - zoals de koopman in de gelijkenis van Jezus - de kostbare parel gevonden. Uit genade mogen wij kinderen van God zijn! Nu komt het erop aan om deze parel met zorg te bewaren. Wij zouden haar kunnen verliezen omdat wij onverschillig en onoplettend zijn waardoor zij gestolen kan worden, omdat twijfel en ergernissen de deur van de schatkamer van het geloof dicht doen. Wij kunnen die parel ook weggeven, omdat wij andere "sieraden" mooier en aantrekkelijker vinden.

Destijds heeft men bij de doden al sieraden in het graf gelegd, anderen geld of eten en drinken meegegeven voor hun lange "reis naar het dodenrijk". Dat mag dan goed gemeend zijn geweest, maar geholpen heeft het niet. Niets kon worden meegenomen. Toen men misschien na honderden jaren de grafkamers heeft geopend, vond men de sieraden en het geld, alleen voor de archeologie nog van geschiedkundige waarde.

Laten wij er ons bewust van zijn dat het kindschap van God het meest waardevolle, het belangrijkste is dat wij bezitten. Terwijl al het aardse vergaat, blijft dat bestaan tot in eeuwigheid. Daarom moeten wij er alles voor doen om trouwe kinderen van God te blijven, door Jezus geliefd en door de hemelse Vader geleid en bestuurd te worden. Dan kan de Heer op de dag van Zijn wederkomst het ons uit genade gegeven onderpand voor de heerlijkheid inlossen.

Met hartelijke groeten,<br/> Uw

Richard Fehr