Woord van de maand

Kerstvreugde

December 2000

Hoe gelukkig maakt het als vrede en vreugde hart en ziel verkwikken. Vooral in de tijd rond Kerstmis verlangen veel mensen daarnaar. We mogen echter niet over het hoofd zien dat tweederde van de mensheid zich niet verbonden voelt met het kerstfeest; zij geven zich over aan andere religieuze inzichten of wereldse beschouwingen. En hoeveel christenen zijn zich nog bewust van de diepe betekenis van het kerstfeest, van de geboorte van Christus, van de menswording van God?

Evenzo toen Jezus geboren werd brachten maar weinigen deze gebeurtenis in verband met de aankondiging van de profeet Micha: "En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen die in Israël Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest is" (Micha 5:1). Desondanks gaf Zijn geboorte aanleiding tot een onmetelijke vreugde, tot op de huidige dag, want met de zending van Zijn Zoon gaf God aan de mensheid het grootste geschenk!

Bethlehem behoorde niet tot de metropolen van de oude wereld; ook vandaag nog is het maar een kleine stad met naar schatting 30.000 inwoners. En toch speelt Bethlehem Efratha in de bijbelse geschiedenis een bijzondere rol: Jakob begroef aan de weg naar Efratha zijn lievelingsvrouw Rachel; Ruth leerde er Boas, haar toekomstige man, kennen; David, de herdersjongen, die door God tot koning was uitverkoren, werd in Bethlehem geboren.

Bethlehem betekent "graanhuis" en Efratha "de vruchtbare", dus een vruchtbaar broodhuis. En daar kwam, zoals door de profeet voorspeld, Jezus Christus, Die het Brood van de hemel is, ter wereld. God leidde het zo dat de Romeinse keizer Augustus een volkstelling beval en dat daardoor Maria met haar man Jozef van Nazareth naar Bethlehem moest reizen. Zo vervulde zich het woord van de profeet.

Zoals Micha eens op de oorsprong van Jezus wees, "de uitgang van het begin en van eeuwigheid af", zo wijst het werken van Gods Zoon - Zijn offerdood aan het kruis, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart - op het einde: het binnengaan in het rijk der heerlijkheid met Zijn bruid, de door Hem voorspelde eeuwige gemeenschap van de Zijnen met God. Het kennen van deze toekomst verwekt goddelijke kerstvreugde en een waarachtige kerstvrede.

Zo wens ik u een van vrede vervulde adventstijd en een evenzo gezegende kerstvreugde,<br/> <br/> Uw

Richard Fehr