Woord van de maand

Bij het nieuwe jaar

Januari 2000

De overgang van 1999 naar 2000 is voor de mensen een gebeurtenis met een bijzonder karakter. Vele verklaringen daarvoor omgeven deze wisseling van eeuwen. Uit de overlevering komt naar voren dat men bijvoorbeeld het jaar 1000 als het begin van de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde beschouwd en verklaard heeft. De geschiedenis leert ons echter iets anders.

Ook voor het jaar 2000 zijn soortgelijke zaken voorspeld, grote verwachtingen vervullen de harten van veel mensen. Daarvoor kunnen wij zeker begrip opbrengen. Wij mogen echter niet vergeten, dat onze kalender en daarmee de tijdrekening in het geheel niet met het daadwerkelijk aantal verstreken jaren sinds de geboorte van Jezus overeenkomt. Te onnauwkeurig was in het begin de optekening van data, bovendien werden berekeningen veranderd en opnieuw bepaald.

Op grond van deze overwegingen beschouwen wij het nu beginnende tijdsdeel met het jaartal 2000 slechts als een ons door God in Zijn goedheid opnieuw toegedachte levens-, genade- en voleindingstijd. De Heer geeft het grote heil op de juiste tijd! Deze gedachte houdt mij bezig, wanneer ik aan onze toekomst denk. De hemelse Vader heeft dit heil ook in onze tijd gegeven, en iets beters kan ons niet worden aangeboden.

Vast staat: de blijde boodschap van de verlossing en het heil zal in de loop van de dagen, weken en maanden van het komende jaar niets van haar actualiteit verliezen.

En wij verheugen ons dat wij waardig bevonden zijn, om de daarmee verbonden hoge bewijzen van de goddelijke liefde en zorgzaamheid te ontvangen.

In deze zin groet ik u in de wereldomvattende liefde van Jezus en verblijf ik,

UwRichard Fehr