Woord van de maand

Op de vlucht

December 1999

In zijn evangelie bericht Apostel Mattheüs niet alleen over de vreugde die in de hemel en op aarde over de geboorte van Jezus - de Heiland en Verlosser - heerste, maar ook over het in groot gevaar zijn van het leven van de Nieuwgeborene. Koning Herodes, die door de wijzen uit het Oosten op de geboorte van een nieuwe koning opmerkzaam was gemaakt, vreesde voor zijn troon en beval daarom in Bethlehem alle jongens van twee jaar en jonger te doden. <br/> De engel verscheen echter aan Jozef en gebood hem met zijn gezin naar Egypte te vluchten: pas geboren, moest Jezus vluchten om aan de moordgeest te ontkomen en Zijn leven te redden (vgl. Mattheüs 2). <br/> Over dit aspect van de kerstgeschiedenis kunnen wij - als kinderen van God - de vraag afleiden: waarvoor moeten wij vluchten om ons eeuwige leven te redden? Ook voor dit leven dreigt gevaar. Want net als toen, zet de boze al zijn macht in om de verzoening van de mensen met God te verhinderen, die door het offer van Jezus aan het kruis mogelijk werd.

Als eerste geldt het om te vluchten voor de zonde. Zij loert overal; er is zo veel wat de mensen van God scheidt. Daarom: vlucht voor de zonde - naar de genade! De hemelse Vader biedt deze steeds weer aan. Wanneer wij in Zijn armen vluchten, is het gevaar bezworen, daar zijn wij in veiligheid.<br/> Laten we ook vluchten wanneer wij door de vreugdeloosheid worden bevangen. Zij ontrooft ons de vreugde aan de Heer die toch onze sterkte is. Apostel Paulus schreef: "...zo verblijd ik mij daarin, en zal mij ook verblijden" (Philippenzen 1:18). Daarop komt het aan: men moet zich inspannen wanneer men uit de vreugdeloosheid naar de vreugde aan de Heer en Zijn werk wil vluchten.<br/> Wie zijn eeuwig leven wil redden, moet ook voor de twijfel vluchten. Wat wordt er tegenwoordig niet in twijfel getrokken! En veel wat wij geloven is niet bewezen; daarom geloven wij het. Hoe mooi is het toch dat wij zo vaak ons geloof mogen beleven. Dat verschaft ons vertrouwenin de genadewerken van God, bewerkt zekerheid en hoop en geeft ons iedere keer weer de kracht om voor de twijfel en het ongeloof te vluchten.<br/> Voor nog een ding moeten wij vluchten: voor de strijd. Er zijn duizend redenen voor strubbelingen, ruzie en twist, tot vijandschap toe. Laten wij deze uit de weg gaan, laat ons vluchten in de vrede die ons steeds weer wordt geschonken wanneer wij ons tot God en Zijn genade wenden.

Pas geboren, moest Jezus vluchten om Zijn leven te redden. Ook wij, de Wedergeborenen, zijn op de vlucht voor alles, wat ons van God scheidt. Wij redden ons eeuwige leven doordat wij naar de Heer, naar Zijn altaar vluchten.

Ik wens allen een vredevol, gezegende advent- en Kersttijd.

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]