Woord van de maand

Zegen reikt verder

Oktober 1999

De Heer zegent! Het moet voor ons wel duidelijk zijn dat Gods zegen niet altijd vermeerdering van aardse goederen, gezondheid, geluk en vervulling van alle wensen betekent. Zeker, het is mooi om ook in dit opzicht gezegend te worden. Wij moeten er ons echter van bewust zijn dat Gods zegen dieper gaat, zich op een geestelijke manier uit en vóór alles ons zielenleven betreft.

Is het geen rijke zegen om een sterk geloof te bezitten, waarmee ook menige geloofsstrijd kan worden overwonnen? Met zo

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]