Woord van de maand

Vrede zij met U

September 1999

De positie van godskinderen kenmerkt zich door een bijzondere vrede. Het is die vrede die Jezus Christus al reeds de Zijnen tegemoet bracht toen Hij na Zijn opstanding in de kring van Zijn jongeren trad met de groet: "Vrede zij met u!" In Zijn afscheidsrede liet de Zoon van God de hoge waarde van deze vrede zien: "Vrede laat Ik u, Mijne vrede geef Ik U: niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u." (vgl. Johannes 14:27). Vrede is een kostbaar goed. Oorlog brengt slechts leed, verderf, verwoesting, vernietiging. In tijden van vrede daarentegen, zwijgen de wapens. Opbouw en vermeerdering zijn dan mogelijk, de handel bloeit, er is welstand en vooruitgang.

Wanneer de vrede van Jezus Christus, die ons na iedere vergeving van zonden steeds opnieuw deelachtig wordt, in ons hart regeert, dan moeten de wapens van de boze zwijgen. Wat zijn dit voor wapens? Jaloezie, gierigheid, afgunst en vele andere slechte dingen. Vaak belasten zij zeer de wonderschone positie van het kindschap Gods. Wijzen wij deze dingen toch af, laten wij ze tot zwijgen brengen!

Tijden van vrede zijn tijdperken van opbouw. Wij willen daadkrachtig aan ons zielengebouw werken zodat het tot een spoedige voleinding komt. In tijden van vrede vindt ook uitbreiding en vermeerdering plaats. Laten wij het werk Gods in alle richtingen uitdragen opdat overal de laatste zielen worden gevonden.

Tijden van vrede geven gelegenheid tot bezinning. Dan kan men nadenken over datgene wat blijft, wat belangrijk is, wat waardevol, wat groot en wat klein is. Men overpeinst wat men doen zal of wat men moet laten. Wij willen ons steeds op het wezenlijke, het goddelijke, op de beloofde wederkomst van Jezus en de eeuwige gemeenschap met God bezinnen. Wij willen daarover nadenken hoe een levendig gebedsleven de krachten van de hemel beweegt en vrede geeft. Wanneer de geesten tekeer gaan met het voeren van oorlog, dan zou het onmogelijk zijn om tot bezinning te komen.

In tijden van vrede bloeit de handel. Dit begrip heeft nog een diepere betekenis toen de Heer Jezus het volgende bedoelde toen Hij opriep: "Handelt, totdat Ik wederkom!" Hij wil ons handelingsbekwaam en bezig zien in de liefde tot God en de naaste, in het vergeven, in het navolgen en in het offeren. Laten wij ervoor zorgen dat in ons de vrede bewaard blijft. Dan voelen wij ons goed en gaan in dat bewustzijn verder. En zou de vrede eens in het dagelijks leven, in de geloofsstrijd, onder druk, of in aanvechtingen verloren gaan, dan spoeden wij ons naar die plaats waar de vrede van de Opgestane ons steeds opnieuw in het hart wordt gelegd: aan het altaar Gods!

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr