Woord van de maand

God werd mens

December 1998

Met kerst gedenken wij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is heel fijn dat er een dag is die ons daaraan herinnert. Belangrijker is dat door Jezus Christus, God mens werd en dat door Zijn offer aan het kruis de mogelijkheid werd geschapen om de in zonde gevallen mensheid met de Schepper te verzoenen.

Aan de geboorte van Jezus is veel voorafgegaan. De historie vertelt dat de roomse keizer Augustus een volkstelling had uitgevaardigd ten behoeve van de bepaling van de rijksbelasting. Deze onderneming was niet zo gemakkelijk te realiseren als vandaag de dag; het was niet alleen maar een kwestie van een vragenformulier invullen. Destijds moest iedereen naar zijn geboorteplaats reizen. Zodoende waren op last van de keizer hele volksstammen onderweg. Bij de toen heersende infrastructuur was dat zonder twijfel een zeer moeizame en inspannende reis. Deze aardse gebeurtenissen waren echter nodig voor de vervulling van het goddelijk plan. Maria moest Gods Zoon in Bethlehem baren, zoals de profeten dat honderden jaren geleden al voorspeld hadden. Jozef kwam uit deze stad, daarom moest hij met zijn zwangere vrouw daar naartoe reizen. Ogenschijnlijk op het gebod van de keizer, maar in werkelijkheid opdat de Schrift zich zou vervullen!

In deze tijd, waarin alles geanalyseerd wordt en veel dingen in twijfel worden getrokken, willen velen dit feit niet voor waar aannemen. Voor hen klinkt het bijbelse verhaal dat Maria door de Heilige Geest zwanger werd als een Oosters sprookje. De engelen verkondigden aan de herders op het veld: "U is heden de Heiland geboren, die Christus, de Heer, is" (vgl. Lukas 2:11). Wie deze goddelijke boodschap in geloof aanneemt, die zal de bovennatuurlijke menswording van Gods Zoon niet in twijfel trekken. Apostel Johannes kenmerkte deze gebeurtenis in zijn evangelie op een niet mis te verstane wijze: "En het Woord werd Vlees, en woonde onder ons (en wij zagen Zijne heerlijkheid, een heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon des Vaders) vol van genade en waarheid" (Johannes 1:14). Daaraan willen wij ons houden! En wanneer wij in de kersttijd in het bijzonder de geboorte van de Heiland gedenken, dan doen wij dat in het bewustzijn dat Jezus Christus mens geworden is hel en dood heeft overwonnen. Hij zal Zijn belofte vervullen, wederkomen en de getrouwen in de eeuwige gemeenschap met de hemelse Vader brengen!

Een vredig kerstfeest gewenst,<br/> UwRichard Fehr