Woord van de maand

Verkwikking en troost

April 1998

We zijn allemaal wel eens moe en neerslachtig omdat we zorgen hebben? Hoe troostend kan dan de toezegging van de Heer zijn: "...want Ik zal de vermoeide zielen verkwikken en de bekommerde zielen verzadigen" (Jeremia 31:25).

Waar worden wij moe van? De last der jaren drukt zwaar. De voortdurende geloofsstrijd, die niemand bespaard blijft, vermoeit wanneer men de arbeid aan de eigen ziel serieus neemt. Daarbij komen nog de vele lasten die een ieder van ons op zijn wijze te dragen heeft. Vooral de zonde maakt moe en zwak. Daarom wordt er vanuit de brief aan de Hebreën gemaand: "...zo laat ons afleggen elke last en de zonde, die ons zo licht omstrikt" (uit Hebreën 12:1).

Wat is het mooi dat wij steeds opnieuw tot de Heer mogen gaan, Die de zondaren vergeving schenkt en moede zielen verkwikt!

Waar vinden wij deze verkwikking? Bij het altaar van de Allerhoogste in het Huis Gods valt ons rust en vrede ten deel. Wie het scheppende, werkende woord van God in zijn ziel opneemt en zich daarmee bezighoudt, krijgt kracht die alle moeheid verdrijft. Zij moet wijken waneer wij in de dienst genade ontvangen en in de vrijspraak ons de zonden worden vergeven. Liefde en vreugde zijn betrouwbare middelen tegen moeheid.

"Ik wil de moede zielen verkwikken" - Gods woord en genade, het Heilig Avondmaal, liefde en vreugde, rust en vrede brengen echte verkwikking!

Verder belooft de Heer dat hij de bekommerde zielen zal verzadigen. Hoe vaak bedrukken ons zorgen, ziekte, pijn, leed en dood. In zulke gevallen is het belangrijk dat men met iemand spreekt over datgene wat men als een last ervaart. In het gebed kunnen wij onze hemelse Vader al onze nood toevertrouwen; Hij laat ons niet alleen. Ook wanneer Hij niet alle lasten verzacht of wegneemt, geeft Hij toch kracht om het opgelegde te kunnen dragen. Hij reikt ons de kelk van troost aan door Zijn woord, dat ons weer opricht en sterkt.

De zekerheid: "Ondanks alles wat wij doorleven, zijn wij in Gods hand" verzadigt de bekommerde zielen. En de belofte: "De Heer komt gewis" houdt ons wakker en is een bron van kracht, troost en vreugde!

Met hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr