Woord van de maand

Bij het nieuwe jaar

Januari 1998

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid." (Hebreën 13:8).

Het ligt in de aard van een mens dat hij zich steeds weer met de toekomst bezig houdt. Velen vragen zich af op de drempel van een nieuw tijdvak, wat zal het brengen. Dan worden er gissingen gedaan, veronderstellingen over dit en dat worden hoorbaar. Vele wensen verbinden zich aan het nieuwe jaar en vele verwachtingen zijn op de toekomst gericht.

Wij kijken met een opmerkzame geest naar het nieuwe jaar en oriënteren ons op duurzame, eeuwig blijvende waarden. Deze vinden hun oorsprong in de almacht van God en komen tot uitdrukking in de deugden van Zijn Zoon.

Ons geloof is gefundeerd op vaste grond: op Jezus Christus! Met Hem gaan wij blij en vastberaden verder. Zijn zichtbare verschijning in Zijn knechten en Zijn voortdurende werkzaamheid door de Heilige Geest, begeleidt ons zeker door de komende tijd.

Het evangelie van Jezus Christus brengt geluk en vreugde; het brengt de vervulling van alle wensen, die in één zin kunnen worden samengevat: het deelhebben aan de Eerste Opstanding!

Mag in de komende tijd in ons het bewustzijn groeien dat ons geloof en de daarmee verbonden hoop vervuld zal worden, wanneer wij op de rots Jezus Christus stevig gegrondvest blijven.

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar,<br/> UwRichard Fehr