Woord van de maand

Kerstvreugde

December 1997

"Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" (Lukas 2:14).

Is deze boodschap nog gegrond, aangezien er vandaag de dag ook tijdens de kersttijd oorlog, vervolging, marteling, honger, nood en ellende bestaat?

Wij hebben vast wel eens mensen leren kennen die ondanks hun aardse nood, ernstige ziektes, onder grote druk levend en vele zorgen hebbend, een innerlijke vrede uitstralen.<br/> Hoe kan dat? Zij hebben deze vrede ontvangen aan het altaar van de Heer en in hun ziel opgenomen. Ook voor ons wordt voor de kersttijd een feest van vrede bereid; de vrede van God is aanwezig aan het levende altaar.

Kerst is ook het feest van de liefde. Deze is door de Heilige Geest uitgestort in ons hart. De liefde uit zich op een godewelgevallige wijze wanneer de gemeente zich voorbereidt op de wederkomst van de Heer. Dan wordt de gemeente niet lauw, maar is actief en groeit.

Waar vrede en liefde aanwezig zijn, daar vult het hart zich met vreugde. En met een vreugdevolle geest trekt men voorwaarts op weg naar het heerlijke doel. Veel mensen weten niet wat de toekomst hun brengt. Het is daarom waardevol te beseffen dat wij uit genade tot diegenen mogen behoren, die -onderwezen door de Heilige Geest- de tekenen van de tijd kunnen herkennen. Wij geloven dat de Heer spoedig komt! Dat is en blijft onze mooiste en grootste kerstvreugde.

Ik wens alle lezers een gezegend kerstfeest, aangevuld met vrede, liefde en vreugde.

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]