Woord van de maand

Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!

September 1997

Wanneer wij denken aan de zorgen van alledag, aan de verzoekingen en struikelblokken, dan lijkt de uitspraak van de psalmist "Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" niet op elk moment en op elke situatie van toepassing. Mensen maken vaak veel mee, nood en leed, ellende en verdriet alsmede onrechtvaardigheden en ergernissen moeten doorstaan worden.

Wanneer het kruis als een zware last op iemand ligt en de vreugde verdringt, de dag somber is of zelfs duister, dan vergeet men vaak het oude gezegde: in het donker stralen de sterren helderder! Ondanks alles, wat ons ook overkomt, het woord uit deze psalm is gerechtvaardigd en waar.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - wij worden steeds weer met het levensbrood gevoed. De Heer Jezus heeft Zichzelf als het Levensbrood aangeduid. Wie tot Hem komt, die zal niet hongeren. Wij genieten van het levensbrood bij de viering van het Heilig Avondmaal.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - wij krijgen steeds weer het water des levens en de wijn van de goddelijke vreugde te drinken. Het woord van God verwekt vreugde, wanneer wij het gelovig aannemen en ernaar handelen.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - onze wonden worden behandeld en verzorgd. De Arts Jezus Christus is ons nabij in Zijn boden en gezanten; in Zijn woord ligt de balsem van de troost, die smarten stilt en wonden van de ziel heelt.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - onze zonden worden vergeven. Door Zijn offerdood aan het kruis heeft de Heer Jezus de dood overwonnen en het middel ter aflossing van de schuld verkregen.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - Gods kracht en hulp zijn met ons. Dat geeft ons de mogelijkheid om in onze geloofsstrijd overwinningen te behalen.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - wij bezitten een belofte, wij hebben een doel. Wat baat al het geluk in de wereld wanneer er geen toekomst is? Wij weten dat onze bestemming in de eeuwigheid bij de Heer is.

"Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" - wij bezitten een geloof. Is er een betere begeleider te vinden tijdens onze levensweg?

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]