Woord van de maand

Onze sterkte

Augustus 1997

"Welgelukzalig zijn de mensen, die God voor hun sterkte houden!". Deze raad uit Psalm 84 nemen helaas niet veel mensen ter harte. Zij vertrouwen op hun eigen krachten. In het aardse leven is het misschien nog mogelijk om op eigen kracht te bouwen, maar als de stap van deze naar gene zijde moet worden gedaan, verliezen alle menselijke prestaties en bekwaamheden hun betekenis, voor zover zij niet op het goddelijke gericht waren.

Velen houden goede relaties voor hun sterkte. Deze kunnen beslist nuttig, belangrijk en waardevol zijn. Aan gene zijde zal echter niemand, ook niet de Heer Jezus of God, naar aardse relaties vragen. En ook al zouden zij op aarde een levenlang geholpen hebben, daarboven helpen zij niets meer. Daar geldt slechts alleen onze innige, hartelijke relatie tot God en Zijn altaar. Reeds hier is deze verbinding waardevol, omdat daaruit immers Gods levenwoord, genade en vergeving, troost, vrede uit Jezus en vreugde - ook onder leed - naar ons toestromen.

Er zijn veel mensen die intelligentie, kennis en hun kunnen voor hun sterkte houden. Een gevleugelde uitspraak is: "Kennis is macht!" Dat is ongetwijfeld waar, want kennis en kunde brengen veel tot stand en verlenen in het dagelijks leven een zekere voorrangspositie. Maar vergissen wij ons niet: zij leiden niet tot de zaligheid.

Sommigen beschouwen geld als hun sterkte. Met geld wordt veel mogelijk, maar reeds in het aardse leven zijn de meest begerenswaardige en belangrijkste dingen niet met geld te kopen. Men kan de liefde van een medemens, men kan welwillendheid, men kan gezondheid niet kopen. En toch bestaat voor velen de inhoud van het leven daarin, het geld na te jagen en aardse schatten te verzamelen. Maar wat baat de mens alle rijkdom, als de zonden hem niet worden vergeven, als de Heer zijn schuld niet betaalt?

Daarom blijft het zo belangrijk: "Welgelukzalig zijn de mensen, die U voor hun sterkte houden!" Wie dat werkelijk doet, die zal - zoals in de Psalm verder geschreven staat - "de Heer van harte nawandelen."

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]