Woord van de maand

Wie zijn wij?

Juli 1997

Toen de Heer Jezus een paar dagen voor zijn offerdood Jeruzalem introk, veroorzaakte dat veel opwinding in de hele stad, zo lezen we in de Heilige Schrift. De mensen op straat juichten hem wel toe, maar vroegen ook: "Wie is deze?" Toch had het volk eigenlijk moeten weten wie Jezus was. Want in de tijd dat Gods Zoon op aarde werkzaam was, hadden duizenden mensen in steden en dorpen naar Zijn woorden geluisterd en de vele wonderen gezien die Hij volbracht had, zoals doden opwekken, verlamden weer laten lopen, blinden weer ziende maken en melaatsen genezen.

Ook vandaag de dag worden we geconfronteerd met de vraag: "Wie zijn deze mensen?" Veel mensen hebben onze diensten weleens bezocht. Men was onder de indruk van ons geloof, van onze overgave aan God, van de warmte en de blijdschap in de gemeente. Men zag en voelde de gemeenschapszin, de offerbereidheid en de wil om na te volgen. En toch vroeg men zich af: "Wie zijn deze mensen?" Hoewel men hun het verlossingsplan van God, zoals dit in de bijbel staat, verklaard heeft, zien veel mensen niet waarom het in het werk van God waarachtig gaat: de toebereiding voor de dag des Heren.

Voor ons, als nieuw-apostolische christen, is de vraag: "Weten wij dan wie we zijn?" veel belangrijker. Wij zijn godskinderen en daardoor erfgenamen van Zijn rijk. Wij luisteren en handelen naar het woord van onze hemelse Vader, blijven in de schoot van moeder, dat wil zeggen in de gemeente. Wij ontvangen voor ons geloofsleven kracht, zekerheid en vreugde door het woord van het altaar, we krijgen vrede en gerechtigheid uit de sacramenten. Wij zijn mensen die rotsvast geloven. Door te bidden kunnen wij de krachten van de hemel in beweging brengen. Wij zijn offeraars die de zegen van de lieve God willen ontvangen. Maar bovenal wachten we op het komen van onze Zielebruidegom, Jezus Christus - dat is geen dagdromerij, geen religieuze wensdroom. Dat is onze toekomst!

Wij weten wie we zijn. Daarom vatten we ons geloof ernstig op, blijven trouw in het navolgen en gaan blij en vol vertrouwen stap voor stap ons doel tegemoet.

Hartelijke groeten,<br/> UwRichard Fehr

 

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]