Woord van de maand

Genade voor genade

Juni 1997

De vaststelling van de Apostel Johannes slaat ook vandaag nog op het volk van God: het neemt van de volheid van Jezus genade voor genade! Onder volheid verstaat men een grote voorraad, een zekere overvloed, een bezit dat verder gaat dan de noodzakelijke benodigdheden voor het bestaan. Volheid in goddelijke zin is meer dan dat. Zij omvat de onuitputtelijke rijkdom van Zijn goederen. Genieten van deze onuitputtelijke bron betekent "van Zijn volheid nemen."

De verscheidenheid aan genade, waarvan wij uit de volheid van Christus kunnen nemen, is zo omvangrijk, dat zij niet te tellen is. Toch wil ik er enkele noemen. Een grote genade die ons door God ten deel valt, is Zijn woord, die de kracht en macht geeft, om werelden te veranderen, harten te neigen, ja zelfs stenen te laten praten. Zonder het woord van God zou ons leven arm zijn: stellen wij ons eens voor dat onze gevoels- en gedachtenwereld, ons streven, onze wensen en hoop zonder de aanwezigheid van het woord van God is - wat blijft er dan over?

Uit de volheid nemen wij ook de genade van de vergeving. Zonder deze genade was onze berg aan schulden oneindig. In ons aardse leven zou dit wellicht nog gaan, omdat men het bewustzijn van zonden kan verdringen en aan de kant kan schuiven. Als men zich echter begeeft naar gene zijde en men zich niet aan de wetmatigheden van het geestelijke leven kan onttrekken, dan verstikt deze schuldenlast. Daarom zijn wij zo dankbaar dat door de genade van vergeving de schuldenlast weggenomen kan worden.

Wij genieten van de genade van het Heilig Avondmaal, nemen met lichaam en bloed van Jezus Zijn geest en wezen in ons op, doorleven wij de genade van de gemeenschap met de Heer en verheugen ons over de genade van de goddelijke vrede, die onze ziel rust en zekerheid geeft. Uit de goddelijke volheid mogen wij ook de genade van de troost ontvangen - wat een grote gave in tijden van rouw, tegenspoed en kruis.

Wie uit de goddelijke volheid genade voor genade schept, beleeft al op aarde onmetelijke zaligheid en word heerlijk gemaakt, wanneer het doel van het geloof, de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon, bereikt is!

Met hartelijke groeten,<br/>

Uw

Richard Fehr

 

Woord van de maand

Gooi dat weg!

(Mei 2020) Je gaat naar de koelkast, haalt er een potje uit dat je onlangs hebt geopend en ontdekt dat er een... [meer...]