Woord van de maand

Christus belijden

Augustus 2020

Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te horen, Hem te loven en te prijzen; de verbondenheid met onze broeders en zusters; het verlangen naar de zondevergeving en het Heilig Avondmaal. Van een van de redenen zijn we ons misschien niet altijd zo bewust: we gaan ook naar de dienst om te belijden dat we christen zijn. Deze belijdenis van Christus is belangrijk, wat dat leidt tot het heil; niet alleen dat van ons, maar ook dat van degene die door ons getuigenis van het evangelie hoort.

In de afgelopen maanden moesten we smartelijk ervaren dat de dienst niet vanzelfsprekend is. Het is een geschenk van God. Hoe kunnen we echter deze belijdenis afleggen, als er geen diensten plaatsvinden of we ze niet kunnen bezoeken? Laten we toch gewoon belijden hoe zeer we de diensten ter plaatse missen! Tijdens de pandemie is er veel over gesproken wat we missen: tijd doorbrengen met familie en vrienden, een bezoek aan de kapper of een goede maaltijd in ons lievelingsrestaurant. Hebben we er ook over gesproken dat we het missen naar de dienst te gaan? Dan hebben we ook Jezus Christus beleden.

Impuls uit een dienst van de stamapostel