Woord van de maand

Gelukkig zijn in de navolging van Jezus

April 2020

Geliefde geloofsbroeders en –zusters,

het is onze grootste wens om voor altijd met God en met elkaar gemeenschap te hebben. Jezus Christus schiep hiervoor de voorwaarden. Zijn leven en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart en Zijn terugkeer hebben precies dat op het oog. Als we aan Zijn hand trouw blijven, zal Hij ons zeker naar Zijn rijk leiden.

Maar ook in ons leven willen we gelukkig zijn. In de navolging van Jezus Christus is dat voor ons mogelijk:

  • Een deemoedig mens die vastbesloten is goed te doen, die zijn naaste liefheeft en hem helpt, zal altijd zijn plaats in de samenleving vinden.
  • God zegent de gelovige en geeft hem vrede - hij kan rustig blijven, wat er ook gebeurt.
  • Jezus Christus bevrijdt ons van de angst voor gebondenheid. Voor degenen die vastbesloten zijn Zijn wil te doen, geeft Jezus de gelegenheid en de voorwaarde om gelukkige echtgenoten en ouders te zijn.

Christus bevrijdt degenen die Zijn Woord in praktijk brengen. Hij geeft hen de mogelijkheid en de voorwaarde om te worden waarvoor ze hebben gekozen.
Dankzij hem kunnen we het kwaad overwinnen, aan Zijn beeld gelijk worden en waardig worden om Zijn rijk binnen te gaan. En zelfs vandaag kunnen we een gelukkig leven leiden en een zegen voor anderen zijn.

Uw

Jean-Luc Schneider