Woord van de maand

Christus maakt vrij!

Januari 2020

Geliefde broeders en zusters,

Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u altijd genoeg redenen vindt om onze Heer voor alle goede daden te bedanken. 

Nu is het nieuwe jaar aangebroken. Het is een traditie geworden dat ik in overleg met de districtsapostelen voor het nieuwe jaar een boodschap uitbreng. Ons motto voor 2020 luidt: Christus maakt vrij! De Bijbeltekst die daarbij hoort vinden we in de brief van apostel Paulus aan de Galaten: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen’ (Gal. 5:1).

Vrijheid – dat is iets waardevols, iets kostbaars! Als kinderen Gods kijken we daarbij niet alleen naar ons aardse bestaan. De vrijheid in Christus komt op de eerste plaats:

  • God is volledig vrij. Zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk.
  • Wij mogen kiezen voor de vrijheid. Het is volledig aan ons of de we liefde van God beantwoorden.
  • Christus maakt ons vrij – van de zonde, van het kwaad, van alle verdrukkingen.

Mijn advies voor het jaar 2020 is dat we ons op deze geestelijke kracht concentreren: Christus maakt vrij!

Een ding is zeer belangrijk: vrijheid in Christus is een geschenk van God. Laten we ons door de Heer bevrijden, door ons volledig te wijden aan het werk van de Heilige Geest. Omdat we weten dat de almachtige God van ons houdt, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. En door Christus trouw te blijven, geven we onze toekomst vorm.

Samen met alle apostelen groet ik u en wens u een gezegend en goed nieuw jaar!

Jean-Luc Schneider