Woord van de maand

Zijn onze voornemens gelukt?

December 2019

Het laatste kalenderblad herinnert ons eraan dat het jaar binnenkort voorbij zal zijn. Op enkele uitzonderingen en toevalligheden na, zal  het ons de komende drie weken niet meer lukken dat te doen wat wij de afgelopen elf maanden niet gedaan hebben.

Helaas zit de mens zo in elkaar dat eerder teruggedacht wordt aan de tekortkomingen en mislukkingen, voordat hij zich ervan bewust is wat er allemaal aan mooie en positieve dingen waren in het leven.
Ook wanneer ons niet alles gelukt is wat we graag bereikt hadden en niet alles gekregen hebben wat wij aan het begin van het jaar gewenst en gehoopt hadden, moeten we toch een ding beslist vasthouden: Wij hebben en hadden altijd alles wat nodig was om de weg te gaan die naar God leidt.  Onafhankelijk van onze eigen inspanningen - omdat God het ons uit genade geeft.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel