Woord van de maand

Liefhebben en lijden

Oktober 2019

Binnen het spectrum van menselijke gevoelens en waarnemingen zijn liefhebben en lijden twee tegenpolen – aan de ene kant het euforische geluksgevoel, dat ongelofelijke krachten en levensmoed mobiliseert, aan de andere kant ongeluk en leed, die verlammen en elke vreugde aan het leven kunnen ontnemen. En toch hebben beide raakvlakken: liefde kan het lijden doen verdwijnen, en lijden kan uitdrukking zijn van echte liefde.

Twee mensen die van elkaar houden, lijden wanneer het met de ander niet goed gaat. 

Een christen die zijn naaste liefheeft kan niet aanzien dat het niet goed gaat met de naaste. Omdat de liefde door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort, leeft ook de liefde tot de naaste in ons. Dat is aan de ene kant iets moois en maakt het leven rijker, aan de andere kant is het ook met lijden verbonden. Omdat we de naaste liefhebben kunnen we niet eenvoudigweg de ogen sluiten wanneer hij lijdt. Wij lijden mee omdat we liefhebben. En omdat we liefhebben proberen we te helpen. Vaak kan dat alleen maar in gebed, soms echter ook heel concreet. Want de liefde vindt altijd een weg.

Impuls uit een dienst van de stamapostel