Woord van de maand

Een zaak van bewogenheid

September 2019

Wie een gebed uitspreekt, wil iets in beweging brengen. Wanneer we God in ons gebed deelgenoot maken van een zorg, proberen we in figuurlijke zin het hart van God te bewegen zich te bekommeren om onze zorg. Wanneer we een voorbede doen, dan willen we God bewegen zich te bekommeren om onze naaste. Wanneer we bidden voor de wederkomst van Christus, willen we "beweging" in de zaak brengen om uiteindelijk het doel van ons geloof te bereiken.

De vraag is echter: beweegt zich ook iets in onszelf? Gaat ons bidden gepaard met beweging in onze ziel?

Anders gezegd: Kunnen we God bewegen met een gebed dat in onze eigen ziel geen beweging oproept? Nauwelijks.

Zelfs als we elke dag bidden en steeds weer opnieuw hetzelfde vragen: Bidden moet zielenarbeid zijn en die kan niet zonder innerlijke bewogenheid.

Impuls uit een dienst van de stamapostel