Woord van de maand

Taal

Juli 2019

De taal zegt veel over iemand. De manier waarop hij praat, de woorden die hij gebruikt, de manier van uitdrukken die hij toepast verraden het een en ander over de persoon, over het wezen van iemand, zijn leven, zijn opleiding, zijn persoonlijkheid, zijn omgangsvormen. Uit de taal kun je ook conclusies trekken over de herkomst. Zo kun je aan menige taaleigenschap herkennen of iemand uit Noord- of  Zuid- Duitsland komt, uit West- of Oost- Duitsland. Ook bij Petrus was het de taal, het dialect, die hem als Galileeër verried en hem kenmerkte als “een van diegenen”, die bij Jezus hoorden. Zijn taal verried waar hij thuis was, met wie hij omging.

Moet men christenen ook niet aan de taal herkennen? Alleen al daaraan, dat veel woorden en uitdrukkingen niet in hun woordenschat voorkomen. Dat ze “altijd vriendelijk” spreken, ook wanneer men hen lastert, zoals Paulus het aanraadde aan zijn medebroeders en zusters. En dat ze bij alles, wat ze zeggen er op letten, God die de harten beproeft, welgevallig te zijn.

Van tijd tot tijd een “taaltest” te doen, kan in ieder geval geen kwaad.

Impuls uit een dienst van de stamapostel