Woord van de maand

Wij zijn er voor jullie!

Juni 2019

Onlangs hebben in veel gemeenten jonge christenen hun confirmatiegelofte afgelegd en de zegen van God ontvangen voor hun verdere levensweg. De ouderen onder ons die vele jaren of decennia geleden voor het altaar stonden en net als de jeugd van nu met bonkend hart God loofden en de duivel in al zijn werken en wezen versaagden, weten uit eigen ervaring dat het niet altijd gelukt is om zich aan dit voornemen te houden. Soms was het kwaad toch sterker dan wij. Soms waren we in onze jeugdige lichtzinnigheid te zorgeloos of hebben we een waarschuwing in de wind geslagen. Maar we zijn trouw gebleven.

Waarom? Allereerst natuurlijk omdat God ons genadig was. Maar ook, omdat we een gemeente hadden die ons heeft gedragen, waarin we ons geliefd en begrepen voelden. Als we nu naar onze net geconfirmeerde jonge zusters en broeders kijken, laten we er dan altijd aan denken: ook zij hebben een gemeente nodig om zich aan hun gelofte te kunnen houden. En vooral ook dan, als het een keertje niet lukt. De delen van het lichaam van Christus dienen elkaar en elkanders welzijn. Mijn wens is dat onze jeugdleden de solidariteit ervaren van een gemeente die van hen houdt!       

Impuls uit een dienst van de stamapostel