Woord van de maand

Aanpassing

Mei 2019

Een zekere mate van aanpassing is noodzakelijk zodat een gemeenschap kan functioneren. Hoe meer de behoeftes en eigenschappen van de mensen die een gemeenschap vormen uit elkaar lopen, hoe meer aanpassing van iedereen verlangd wordt. Of dat nu in de familie, op het werk of in welke groep dan ook maar is. Aanpassing in de zin van rekening houden met de verschillende behoeftes en wensen, maar ook in de zin van het zoeken en stimuleren van overeenkomsten. Daarbij hoort eveneens dat je soms van eigen wensen en voorstellingen afziet.

Voor de gemeenschap met Christus geldt hetzelfde: zonder aanpassing functioneert dat niet. Het gaat er hierbij niet om dat mensen zich aan elkaar aanpassen, maar dat je je aan Christus aanpast. Innige verbondenheid met Christus betekent: iedereen oriënteert zich op Christus, iedereen neemt Hem als maatstaf, iedereen wil Hem blij maken, iedereen wil bij Hem zijn. Hoe meer een ieder probeert zijn leven, denken, doen en laten aan Christus en Zijn evangelie aan te passen, des te eenvoudiger wordt het om met je naaste overweg te kunnen. Dat is de kracht van de gemeenschap van christenen.      

Impuls uit een dienst van de stamapostel