Woord van de maand

De ware rijkdom

April 2019

Met grote kracht, aldus meldt Lucas in Handelingen, getuigden de apostelen van de opstanding van de Heer Jezus. Hun krachtig getuigenis bracht geloof: geloof in de opstanding en het eeuwige leven. Dit geloof heeft de eerste christenen zozeer gegrepen dat het aardse minder belangrijk voor hen werd. Opeens waren er andere prioriteiten. Men besloot met elkaar te delen wat men bezat, zodat er niemand gebrek had. Aardse rijkdom, bezit, vermogen en goederen waren plotseling niet meer zo belangrijk. Niemand zei van zijn spullen dat ze van hem waren, schrijft Lucas.

"Mijn huis, mijn aandelen, mijn antiquiteitenverzameling, mijn moeizaam verdiende spaargeld …..." Zou ook vandaag de dag het geloof de christenen niet in staat moeten stellen om het aardse, het materiële met meer afstand en gelijkmoedigheid te bezien en wat minder belangrijk te achten? De ware rijkdom ligt toch ergens anders.

Impuls uit een kerkdienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]