Woord van de maand

Rijk in Christus

Januari 2019

Geliefde broeders en zusters,

Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Het is mijn wens om te starten met de overtuiging die in psalm 23 wordt geformuleerd: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’

Ondanks onze zorgen, lasten en angsten mogen we getroost vaststellen: God is onmetelijk rijk –

  • rijk aan goedheid,
  • rijk aan geduld,
  • rijk aan genade.

En Hij wil Zijn rijkdom met ons delen. Wij kunnen deelgenoot zijn van deze rijkdom – door Jezus Christus.

Lieve allemaal, voor het jaar 2019 is mijn raad dat we ons op dit doel concentreren: we willen rijk zijn in Christus! Laten we daarom dit jaar onder het volgende motto plaatsen:

Rijk in Christus!

Waaruit bestaat deze rijkdom? Hoe kunnen we deze rijkdom verkrijgen? Met deze vragen willen we ons in de komende weken en maanden bezighouden. Ik ben erg benieuwd welke ideeën de Heilige Geest in een ieder van ons en in de gemeenten opwekt. Daarbij komt nog een andere gedachte die voor ons van bijzonder belang is: de rijkdom in Christus kunnen we delen zonder zelf armer te worden. Laten we de rijkdom in Christus delen met onze medemens. Dat is niet alleen een mogelijkheid of een behoefte – dat is zelfs onze taak.

Ik wens u een rijk gezegend jaar 2019!

Uw,

Jean-Luc Schneider