Woord van de maand

De ster van de hoop

December 2018

Bij Kerst horen sterren – van stro, papier of licht: overal zie je sterren als kerstversiering. Naar het schijnt kwam een leraar van een missieschool aan het einde van de 18e eeuw op het idee de kinderen van de missionarissen, die er in de dagen voor Kerst onder leden dat ze niet bij hun familieleden konden zijn, bezig te houden en af te leiden met het knutselen van sterren. Met Kerst werden de sterren in de verblijven van de kinderen opgehangen. Zo zou het gebruik van de kerststerren zijn ontstaan.

De heldere ster in de donkere nacht – een symbool voor de hoop dat past bij Kerst. Met de geboorte van Jezus verscheen een ster die de mens hoop schonk: hoop op verlossing, hoop op vrede, hoop op een einde aan de vervreemding van de mens van God, hoop op genade, hoop op een eeuwig leven, hoop op het spoedig komen van het koninkrijk van God. Deze ster van hoop straalt tot op de dag van vandaag met onverminderde kracht en wijst de weg uit de duisternis van de zonde en het gescheiden zijn van God – maar die weg gaan, dat moeten we zelf.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]